Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
94
Rate this post

Giải bài tập trang 88 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a) 300 + 5 + 0,14                                                 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

   =………………….

b) 45 + 0,9 + 0,008

=………………………..

c) (230 + 4 + {3 over {10}} + {7 over {100}})

=………………………….

d) (500 + 7 + {9 over {1000}})

=………………………..

2. >;  

(eqalign{
& 54,01, …..,54{1 over {10}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4{1 over {25}},…..,4,25 cr
& 3,41,…….,3{1 over 4},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9{4 over 5},…….,,9,8 cr} )

3. Tìm x

a) (9,5 times x = 47,4 + 24,8)

b) (x:8,4 = 47,04 – 29,75)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) 

Phép chia này có thương là 3,94, số dư là:

A. 6                B. 0,6                 C. 0,06              D. 0,006

b)

Phép chia này có thương là 1,291, số dư là:

A. 13                B. 1,3               C. 0,13                  D. 0,013

Trả lời:

1. Tính

a) 300 + 5 + 0,14                                                 

   = 305 + 0,14

   = 305, 14

b) 45 + 0,9 + 0,008

  = 45,9 + 0,008

  = 45, 908

c)

  = 230 + 4 + 0,3 + 0,07

  = 230 + 4,37

  = 234,37

d)

  = 500 + 7,009

  = 507,009

2. >;

(eqalign{
& 54,01,, & 3,41,, > ,,3{1 over 4},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9{4 over 5},, = ,,9,8 cr} )

3. Tìm x

a)

(eqalign{
& 9,5 times x = 47,4 + 24,8 cr
& 9,5 times x = 72,2 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 72,2:9,5 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 7,6 cr} )

b) 

(eqalign{
& x:8,4 = 47,04 – 29,75 cr
& x:8,4 = 17,29 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,x = 17,29 times 8,4 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,x = 145,236 cr} )

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a)

Khoanh vào C: 0,06

b)

Khoanh vào D: 0,013

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-88-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp