Giải bài 1, 2, 3 trang 101 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
80
Rate this post

Giải bài tập trang 101 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết thành số thập phân…

Đề bài

1. Viết thành số thập phân

(eqalign{
& 1{1 over 2} = ……….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2{3 over 5} = ……… cr
& 3{1 over 4} = ………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4{7 over {25}} = ………. cr} )

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 101 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Tìm x

(x times 1,2 – 3,45 = 4,68)

3. Một cửa hàng có 600 bộ quần áo đồng phục học sinh. Lần thứ nhất người ta bán được 40% số bộ quần áo đó, lần thứ hai bán được 55% số bộ quần áo còn lại. Hỏi cả 2 lần, cửa hàng bán được bao nhiêu bộ quần áo?

Đáp án

1. Viết thành số thập phân

(eqalign{
& 1{1 over 2} = 1,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2{3 over 5} = 2,6 cr
& 3{1 over 4} = 3,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4{7 over {25}} = 4,28 cr} )

2. Tìm x

(eqalign{
& x times 1,2 – 3,45 = 4,68 cr
& x times 1,2,,,,,,,,,,,,,,,, = 4,68 + 3,45 cr
& x times 1,2,,,,,,,,,,,,,,,,, = 8,13 cr
& x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 8,13:1,2 cr
& x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 6,775 cr} )

3. 

Bài giải

Số bộ quần áo bán lần thứ nhất là:

({{600 times 40} over {100}} = 240) (bộ quần áo)

Số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần thứ nhất:

600 – 240 = 360 (bộ quần áo)

Số bộ quần áo bán lần thứ hai là:

({{360 times 55} over {100}} = 198) (bộ quần áo)

Số bộ quần áo cả hai lần bán được:

240 + 198  = 438 (bộ quần áo)

Đáp số: 438 bộ quần áo

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-101-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp