Giải bài 1, 2, 3 trang 83, 84 SGK Toán 5

0
44
Rate this post

Giải bài tập trang 83, 84 bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm SGK Toán 5. Câu 1: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó…

Bài 1 trang 83 Tiết 52 sgk Toán 5

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Trường

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 83, 84 SGK Toán 5

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh

An Hà

612

311

 

An Hải

578

294

 

An Dương

714

356

 

An Sơn

807

400

 

Hướng dẫn giải:

Lần lượt ấn các nút sau:

3 1 1 : 6 1 2 =              (được 0,5081 = 50,81%)

2 9 4 : 5 7 8 =               (được 0,5086 = 50,86%)

3 5 6 : 7 1 4 =               (được 0,4985% = 49,85%)

4 0 0 : 8 0 7 =                (được 0,4956 = 49,56%)

Tỉ số phần trăm học sinh nữ

50,81%

50,86%

49,85%

49,56%


Bài 2 trang 84 Tiết 52 sgk Toán 5

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi  xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu)

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

 

125

 

110

 

88

 

 

Hướng dẫn giải:

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

103,5

125

86,25

110

75,9

88

60,72


Bài 3 trang 84 Tiết 52 sgk Toán 5

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a)     30 000 đồng;

b)    60 000 đông;

c)     90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Hướng dẫn giải:

Lần lượt ấn các nút:

a)     3 0  0 0 0 : 0 . 6 % =   được 5 000 000 đồng

b)    6 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 10 000 000 đồng

c)     9 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 15 000 000 đồng

Nói thêm: Từ a sang b (và c ) số tiền lãi tăng 2 (3) lần vậy số tiền gửi cũng tăng 2 (3) lần.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-83-84-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp