Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

0
59
Rate this post

Giải bài tập trang 96 bài dấu hiệu chia hết cho 5 SGK Toán 4. Câu 1: Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553…

Kiến thức cần nhớ

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Giải bài tập

Bài 1:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Giải

a) Trong các số đã cho, các số chia hết c ho 5 là:

35; 660; 3000; 945

b) Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 5 là:

8; 57; 4674; 5553

Bài 2. Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150

c) 345<..>

Giải

a) 150

c) 345

Bài 3. Với ba chữ số 0, 5, 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5

Giải

Ta viết được các số sau: 570; 705; 750

Bài 4:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

a) Số nào chia hết cho 5 và chia hết cho 2

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Giải

a) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là:

660; 3000

b) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

35; 945

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc . Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-96-sgk-toan-4/


Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp