Giải bài 1, 2, 3 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
75
Rate this post

Giải bài tập trang 102 bài giới thiệu máy tính bỏ túi Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi…

Đề bài

1. Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

         

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm

 (a),{7 over {16}} = ,….,,,,,,,b),{{27} over {45}} = ……,,,,,,c),{{123} over {80}} = …….)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Hãy ấn lần lượt các phím sau: 

a) Kết quả thu được là:

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức

Đáp án

1. Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

                   

2. Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm

(a),{7 over {16}} = ,43,75{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}},,,,,,b),{{27} over {45}} = 60{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}},,,,,,c),{{123} over {80}} = 153,75{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}}) 

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Hãy ấn lần lượt các phím sau:

 

a) Kết quả thu được là: 9,35

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức: 3 x 6 : 1,6 – 1,9

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-102-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp