Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 5

0
56
Rate this post

Giải bài tập trang 94 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h…

Bài 1 trang 94 SGK toán 5

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 5

b) a = m; b = m; h = m.

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

Bài giải:

Diện tích của hình thang là:

a)  = 70 ( cm2)

b) tbl_left( {{2 over 3} + {1 over 2 right)x{9 over 4}} over 2} = 1,3125{m^2}

c)  = 1,15 (m2

Đáp số:

a) 70  ( cm2); b) 1,3125  ( m2); c) 1,15 (m2


Bài 2 trang 94 sgk toán 5 luyện tập

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Bài giải: 
Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: 120 x  = 80 (m).

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 -5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là :  = 7500 (m2 )

1m2  thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) thóc.


Bài 3 trang 94 SGK toán 5 luyện tập về hình thang

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau 

b) Diện tích hình thang AMCD bằng ({1 over 3}) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Bài giải:

a) Ghi chữ Đ vào ô trống.

(Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có chung đáy DC; có chiều cao bằng nhau là độ dài đoạn thẳng AD; có đáy bé bằng 3 cm).

b) Ghi chữ S vào ô trống:

(Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB x AD = 9 x AD

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign{
& {{left( {DC + AM} right) times A{rm{D}}} over 2} cr
& = {{left( {9 + 3} right) times A{rm{D}}} over 2} cr
& = 6 times A{rm{D}} cr} )

Ta có: ({{6 times A{rm{D}}} over {9 times A{rm{D}}}} = {2 over 3})

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng ({2 over 3}) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-94-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp