Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4

0
77
Rate this post

Giải bài tập trang 112 bài phân số bằng nhau SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống…

Kiến thức cần nhớ

Tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4

– Nếu chia hết cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Giải bài tập

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2.  Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);    b) 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét:

Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

Giải

a) 18 : 3 = 6 ;   (18 x 4 ) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

b) 81 : 9 = 9 ;       81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau

Bài 3.Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải

a) ({{50} over {75}} = {{10} over {15}} = {2 over 3})

b) ({3 over 5} = {6 over {10}} = {9 over {15}} = {{12} over {20}})

Loigiaihay.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-112-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp