Giải bài 1, 2, 3 trang 115 SGK Toán 5

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 115 bài thể tích của một hình SGK Toán 5. Câu 1: Trong hai hình dưới đây…

Bài 1 trang 115 sgk toán 5

Trong hai hình dưới đây:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 115 SGK Toán 5

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy  hình lập phương nhỏ ?

Hình nào có thể tích lớn hơn.

Bài giải:

Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ.

Hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ ?

Hình B có thể tích lớn hơn.


Bài 2 trang 115 SGK toán 5

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Bài giải:

Hình A có 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B có 17 hình lập phương nhỏ.

Thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.


Bài 3 trang 115 sgk toán 5

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

Bài giải:

Ta có 4 cách xếp như sau:

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-115-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp