Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 5

0
48
Rate this post

Giải bài tập trang 119 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Đọc các số đo…

Bài 1 trang 119 sgk toán 5

a) Đọc các số đo:

5m3;       2010cm3;        2005dm3;          10,125m3;             0,109dm3;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 5

 0,015dm3;       (frac{1}{4})m3;           (frac{95}{100})dm3

b) Viết các số đo thể tích:

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối;

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối;

Ba phần tám đề-xi-mét khối;

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối.

Bài giải:

5m3, đọc là: Năm mét khối.

2010cm3, đọc là: Hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối.

2005dm3, đọc là: Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối.

10,125m3, đọc là: Mười phẩy, một trăm hai mươi lăm mét khối.

0,109dm3, đọc là: Không phẩy một trăm kinh chín xăng-ti-mét khối.

 (frac{1}{4})m3, đọc là: Một phần tư mét khối.

  (frac{95}{100})dm3, đọc là: Chín mươi lăm phần nghìn đề-xi-mét khối.

b) Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối, viết là: 1952cm3 .

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối, viết là: 2015m3.

Ba phần tám đề-xi-mét khối, viết là: (frac{3}{8})dm3.

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối, viết là: 0,919m3Bài 2 trang 119 sgk toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25m3 là: 

a) Không phấy hai mươi lăm mét khối.

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối.

Bài giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S


Bài 3 trang 119 sgk toán 5

So sánh các số đo sau đây:

a) 913,232413m3 và 913 232 413cm3.

b) (frac{12345}{1000}) m3và 12,345m3.

c) (frac{8372361}{100})m3 và 8 372 361dm3.

Bài giải:

a) 913,232413m3 = 913 232 413cm3.

b) (frac{12345}{1000}) m= 12,345m3.

c) (frac{8372361}{100})m3 > 8 372 361dm3.

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-119-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp