Giải bài 1, 2 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
56
Rate this post

Giải bài tập trang 23 bài quy đồng mẫu số các phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu)…

1. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

a) ({1 over 5}) và ({7 over {10}})

b) ({5 over 6}) và ({{11} over {18}})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 2

c) {{17} over {28}}) và ({9 over {14}})

d) ({{12} over {25}}) và ({{47} over {100}})

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Quy đồng mẫu số các phân số ({5 over 6}) và ({7 over 8}) với MSC là 24:

b) Quy đồng mẫu số các phân số ({1 over 4}) và ({5 over 6}) với MSC là 12.

Bài giải

1. 

a)  Ta có: ({1 over 5} = {{1 times 2} over {5 times 2}} = {2 over {10}}.)

Vậy quy đồng mẫu số của ({1 over 5}) và ({7 over {10}}) được ({2 over {10}}) và ({7 over {10}})

b)  Ta có: ({5 over 6} = {{5 times 3} over {6 times 3}} = {{15} over {18}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({5 over 6}) và ({{11} over {18}}) được ({{15} over {18}}) và ({{11} over {18}})

c)  Ta có:({9 over {14}} = {{9 times 2} over {14 times 2}} = {{18} over {28}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({{17} over {28}}) và ({9 over {14}}) được ({{17} over {28}}) và ({{18} over {28}})

d)  Ta có : ({{12} over {25}} = {{12 times 4} over {25 times 4}} = {{48} over {100}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({{12} over {25}}) và ({{47} over {100}}) được ({{48} over {100}}) và ({{47} over {100}}.)

2.

a)  Ta có: 24 : 6 = 4 ; 24 : 8 = 3

({5 over 6} = {{5 times 4} over {6 times 4}} = {{20} over {24}},,;,,{7 over 8} = {{7 times 3} over {8 times 3}} = {{21} over {24}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({5 over 6}) và ({7 over 8}) được ({{20} over {24}}) và ({{21} over {24}})

b) Quy đồng mẫu số các phân số ({1 over 4}) và ({5 over 6}) Với MSC là 12.

Ta thấy : 12 : 4 = 3; 12 : 6 = 2.

Ta có : ({1 over 4} = {{1 times 3} over {4 times 3}} = {3 over {12}};{5 over 6} = {{5 times 2} over {6 times 2}} = {{10} over {12}}.)

Vậy quy đồng mẫu số của ({1 over 4}) và ({5 over 6}) được ({3 over {12}}) và ({{10} over {12}}.)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-23-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp