Giải bài 1, 2, 3 trang 128, 129 SGK Toán 4

0
56
Rate this post

Giải bài tập trang 128, 129 bài luyện tập SGK Toán 4 Câu 1: Tính (theo mẫu)…

Bài 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu: (3+frac{4}{5}= frac{3}{1}+frac{4}{5}= frac{15}{5}+frac{4}{5} = frac{19}{5})

Ta có thể viết gọn như sau: (3+frac{4}{5}= frac{15}{5}+frac{4}{5} = frac{19}{5})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 128, 129 SGK Toán 4

a)  (3+frac{2}{3})           b) (frac{3}{4}+5)        c) (frac{12}{21}+2)

Giải

a) (3+frac{2}{3}= frac{9}{3}+frac{2}{3}=frac{11}{3})

b) (frac{3}{4}+5 =frac{3}{4}+ frac{20}{4 }=frac{23}{4})

c) (frac{12}{21}+2 = frac{12}{21}+frac{42}{21}=frac{54}{21})

Bài 2: Tính chất kết hợp:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

((frac{3}{8}+frac{2}{8}))+ (frac{1}{8}) = …;         (frac{3}{8}) + ((frac{2}{8}+frac{1}{8}))  =

     ((frac{3}{8}+frac{2}{8}))+ (frac{1}{8})  ….(frac{3}{8}) + ((frac{2}{8}+frac{1}{8}))  

Giải

((frac{3}{8}+frac{2}{8}))+ (frac{1}{8}) =  (frac{6}{8}) ;                   (frac{3}{8}) + ((frac{2}{8}+frac{1}{8}))  = (frac{6}{8})

((frac{3}{8}+frac{2}{8}))+ (frac{1}{8})  = (frac{3}{8}) + ((frac{2}{8}+frac{1}{8}))  

Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài (frac{2}{3})m, chiều rộng (frac{3}{10})m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Giải

Nửa chu vi hình chữ nhật :

(frac{2}{3}) + (frac{3}{10}) = (frac{20}{30}+frac{9}{30}= frac{29}{30}) (m)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-128-129-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp