Giải bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4

0
69
Rate this post

Giải bài tập trang 126 bài phép cộng phân số SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

+ Giải bài tập

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4

Bài 1: Tính

a) (frac{2}{5}+frac{3}{5})                       b) (frac{3}{4}+frac{5}{4})

c) (frac{3}{8}+frac{7}{8})                       d) (frac{35}{25}+frac{7}{25})

Giải

a) (frac{2}{5}+frac{3}{5} = frac{2 + 3}{5} =1)

b) (frac{3}{4}+frac{5}{4} = frac{3 +5}{4}=frac{8}{4}=2)

c) (frac{3}{8}+frac{7}{8} = frac{3 + 7}{8}=frac{10}{8}=frac{5}{4})

d) (frac{35}{25}+frac{7}{25} = frac{35 + 7}{25}=frac{42}{25})

Bài 2. Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

(frac{3}{7}+frac{2}{7} = …;)        (frac{2}{7}+frac{3}{7})

(frac{2}{7}+frac{3}{7} …frac{3}{7} +frac{2}{7})

Giải

(frac{3}{7}+frac{2}{7} = frac{5}{7}) ;

(frac{2}{7}+frac{3}{7} =frac{5}{7})

(frac{2}{7}+frac{3}{7} = frac{3}{7} +frac{2}{7})

Khi đổi chỗ hai phân số trong một toognr thì tổng của chúng không thay đổi

Bài 3. Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được (frac{2}{7}) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được (frac{3}{7}) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Giải

Cả hai ô tô chuyển được số gạo bằng:

(frac{2}{7}+frac{3}{7} =frac{5}{7}) (số gạo trong kho).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-126-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp