Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 5

0
56
Rate this post

Giải bài 1, 2, 3 trang 127 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC…

Bài 1 trang 127 sgk toán 5

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 5

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Bài giải:

a) Diện tích hình tam giác ABD là: 4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là: 5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác BDC là: 

6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2;    7,5cm2

b) 80%


Bài 2 trang 127 sgk toán 5

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. SO sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Bài giải:

DIện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Vậy diện tích  hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.


Bài 3 trang 127 sgk toán 5

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Bài giải:

Bán kính hình tròn là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác vuông ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần hình tròn được tô màu là: 19,625 – 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-127-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp