Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 27 bài so sánh hai phân số có cùng mẫu số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Điền dấu (>,=,

1. Điền dấu (>,=,

({4 over 7}…{3 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,{8 over {15}}…{{11} over {15}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,{22 over {10}}…{{11} over {15}})

({9 over {11}}…{{12} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,{{13} over {15}}…{9 over {15}},,,,,,,,,,,,,,,,{{48} over {63}}…{{32} over {42}})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Điền dấu (>,=,

({9 over 4}…1,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{18} over {15}}…1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{17} over {17}}…1)

({8 over 5}…1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{13} over {15}}…1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{23} over {24}}…1)

3. Các phân số bé hơn 1, có mẫu là 4 tử số khác 0 là:……..

4. Viết các phân số ({4 over 7};{3 over 7};{6 over 7}) theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Bài giải

1.

({4 over 7}>{3 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,{8 over {15}}{{11} over {15}})

({9 over {11}}{9 over {15}},,,,,,,,,,,,,,,,{{48} over {63}}={{32} over {42}})

2.

({9 over 4}>1,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{18} over {15}}>1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{17} over {17}}=1)

({8 over 5}>1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{13} over {15}}

3. Các phân số bé hơn 1, có mẫu là 4 tử số khác 0 là:

( 1 over 4)                 (2 over 4)                  (3 over 4)

4. Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

({3 over 7};{4 over 7};{6 over 7})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-27-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp