Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Toán 5

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 14 bài luyện tập hỗn số SGK Toán 5. Câu 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số…

Bài 1 trang 14 sgk toán 5

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

( 2frac{3}{5}) ; ( 5frac{4}{9}) ; ( 9frac{3}{8}) ; ( 12frac{7}{10}) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Toán 5

Bài làm:

( 2frac{3}{5}) ( =frac{13}{5}) ;                            ( 5frac{4}{9}) ( =frac{49}{9}) ;

( 9frac{3}{8}) ( =frac{75}{8}) ;                           ( 12frac{7}{10}) ( =frac{127}{10}) .      


Bài 2 trang 14 sgk toán lớp 5

Bài 2. So sánh các hỗn số:

a) (3{9 over {10}}) và (2{9 over {10}}) ;                                   b) (3{4 over {10}}) và (3{9 over {10}}) ;

c) (5{1 over {10}}) và (2{9 over {10}}) ;                                   d) (3{4 over {10}}) và (3{2 over 5}) .

Bài làm:

a) (3{9 over {10}} = {{39} over {10}};2{9 over {10}} = {{29} over {10}});

Vậy :(3{9 over {10}}) > (2{9 over {10}})

b) (3{4 over {10}} = {{34} over {10}};3{9 over {10}} = {{39} over {10}}) ;

Vậy : (3{4 over {10}})

c) (5{1 over {10}} = {{51} over {10}};2{9 over {10}} = {{29} over {10}}) ;

Vậy :(5{1 over {10}}) > (2{9 over {10}}).

d) (3{4 over {10}} = {{34} over {10}} = {{17} over 5};3{2 over 5} = {{17} over 5});

Vậy : (3{4 over {10}}) = (3{2 over 5}) .


Bài 3 trang 14 sgk toán lớp 5

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) ( 1frac{1}{2}+1frac{1}{3}) ;       b) ( 2frac{2}{3}-1frac{4}{7}) ;     c) ( 2frac{2}{3}.5frac{1}{4}) ;        d) ( 3frac{1}{2}:2frac{1}{4}) .

Bài làm:

a) ( 1frac{1}{2}+1frac{1}{3}) ( =frac{3}{2}+frac{4}{3}=frac{9}{6}+frac{8}{6}=frac{17}{6}) ;

b) ( 2frac{2}{3}-1frac{4}{7}) ( =frac{8}{3}-frac{11}{7}=frac{56}{21}-frac{33}{21}=frac{23}{21}) ;

c) ( 2frac{2}{3}.5frac{1}{4}) ( =frac{8}{3}.frac{21}{4}=frac{8.21}{3.4}=14) ;

d) ( 3frac{1}{2}:2frac{1}{4}) ( =frac{7}{2}:frac{4}{9}=frac{7}{2}.frac{4}{9}=frac{14}{9}) .

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-14-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp