Giải bài 1, 2, 3 trang 152, 153 SGK Toán 5

0
121
Rate this post

Giải bài tập trang 152 bài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng SGK Toán 5. Câu 1: Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau…

Bài 1 trang 152 sgk toán 5

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 152, 153 SGK Toán 5

b) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

– Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài giải:

a) 

b) 

c)  Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng (frac{1}{10}) đơn vị lớn hơn tiếp liền.


Bài 2 trang 152 sgk toán 5

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = …cm = …mm  

1km = …m

1kg = …g

1 tấn = …kg

b) 1m = (frac{1}{10}) dam = 0,1 dam

1m = …km = …km

1g = …kg = …kg

1kg = …tấn = …tấn.

Bài giải:

a) 1m = 10dm = …cm = …mm  

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

b) 1m = (frac{1}{10}) dam = 0,1 dam

1m = km = 0,001km

1g = (frac{1}{1000}) kg = 0,001kg

1kg = (frac{1}{1000}) tấn = 0,0001 tấn.


Bài 3 trang 153 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = …km…m = …km

2063m = …km…m = …km

702m = …km…m = …km.

b) 34dm = ..m…dm = …m

786cm = …m…cm = …m

408cm = …m…cm = …m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = …kg…g = …kg

8047kg = …tấn…kg = …tấn.

Bài giải:

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = 1km 827 m = 1,827km

2063m = 2km 63m = 2,063km

702m = 0km 702m = 0,702km.

b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m

786cm = 7m 86cm = 7,86m

408cm = 4m 8cm = 4,08m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = 2kg 65g = 2,065kg

8047kg = 8tấn 47kg = 8,047 tấn.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-152-153-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp