Giải bài 1, 2, 3 trang 33 SGK Toán 4

0
69
Rate this post

Giải bài tập trang 33 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9…

Bài 1 Tiết 26 trang 33 sgk Toán 4

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 33 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ trên hãy điền đúng Đ hoặc S sai vào ô trống:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 1 là 100m

Hướng dẫn giải:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

e) S


Bài 2 Tiết 26 trang 34 sgk Toán 4

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Hướng dẫn giải:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là: 

15 – 3 = 12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

( 18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)


Bài 3 trang 34 Tiết 26 sgk Toán 4

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Hướng dẫn giải:

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-33-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp