Giải bài 1, 2, 3 trang 57 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
95
Rate this post

Giải bài tập trang 57 bài diện tích hình thoi Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn 20cm2…

1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn (20cm^2)

2. Viết vào ô trống

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 57 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

 

 

 

3. Một mảnh bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó:

Bài giải

1.

2.

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

42cm2

216cm2

50m2

3. Tóm tắt

SHình thoi = ({{m times n} over 2});

AC = m;

BD = n

Bài giải

Diện tích của mảnh bìa là:

({{10 times 24} over 2} = 120) cm2

Đáp số: 120 cm2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-57-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp