Giải bài 2, 3 trang 155 SGK Toán 5

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 155 bài ôn tập về đo thể tích SGK Toán 5. Câu 1: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 2 trang 155 sgk toán 5

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3= …dm3                                       1dm3 = …cm3

Bạn đang xem: Giải bài 2, 3 trang 155 SGK Toán 5

7,268m3 = …dm3                                 4,351dm3 = ….cm3

0,5m= …dm3                                    0,2dm3 = …cm3

3m3 2dm3 = …dm3                               1dm3 9cm3 = …cm3

Bài giải:

1m3= 1000dm3                                       1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm3                                 4,351dm3 = 4351cm3

0,5m= 500dm3                                    0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002dm3                               1dm3 9cm3 = 1009cm3


Bài 3 trang 155 sgk toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m3 272dm3 ;              2105dm3 ;                  3m3 82dm3 ;

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8dm3 439cm3 ;               3670cm3 ;                 5dm3 77cm3

Bài giải:

a) 6m3 272dm3 = 6,272m3  ;         2105dm3 = 2,105m3   ;               3m3 82dm3 = 3,082m3

b) 8dm3 439cm3 = 8,349dm3;        3670cm3 = 3,670dm3;                 5dm3 77cm3 = 5,077dm3

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-2-3-trang-155-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp