Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4

0
72
Rate this post

Giải bài tập trang 79 bài chia một tích cho một số SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng hai cách…

Bài 1 Tính bằng hai cách:

a. ( 8 x 23) : 4; 

b. (15 x 24) : 6.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhât: (25 x 36 ): 9

Bài 3. Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được (frac{1}{5}) số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải

Bài 1 

a. ( 8 x 23) : 4 = ?

Cách 1:  ( 8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46

Cách 2:  ( 8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

b. (15 x 24) : 6 = ?

Cách 1: (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60

Cách 2: (15 x 24) : 6 = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

Bài 2

(25 x 36 ): 9 = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

Bài 3

Số mét vải cửa hàng có là:

30 x 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

150 : 5 = 30 (m)

Đáp số: 30m vải

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-79-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp