Giải bài 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 84 bài chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

1. Đặt tính rồi tính:

4725 : 15

8058 : 34

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

5672 : 42

7521 : 54

2. Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

 

 

7382

87

  

 

6543

79

 

  

3. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp , mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?

Bài giải:

1.

2.

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

26

0

7382

87

84

74

6543

79

82

65

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Ta có 30 gói xếp thành 1 hộp

Vậy 2000 gói xếp được số hộp là:

2000 : 30 = 66 (hộp) dư 0,66

Số gói xếp trong 66 hộp là:

66 x 30 =  1980 (gói)

Số gói còn dư là:

2000 – 1980 = 20 (gói)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-84-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp