Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 5

0
39
Rate this post

Giải bài tập trang 79 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42…

Bài 1 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

a)     Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b)    Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

a)     37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b)    So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Đs:a)88,09% b)10,5%


Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

a)     Tìm 30% của 97

b)    Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Hướng dẫn giải:

a)     97 x 30 : 100 = 29,1

b)    Số tiền lãi là: 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)

                                      Đáp số: 900 000 đồng


Bài 3 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

Bài 3

a)     Tìm một số biết (30% ) của nó là (72)

b)    Một cửa hàng đã bán được (420kg) gạo và bằng (10,5% ) tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Giải:

a)    (1%) của số đó là: (72:30=2,4)

Số đó là: (2,4times 100=240)

b)    (1%) tổng số gạo của cửa hàng là:

                (420:10,5=40) (kg)

Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:

               (40 times 100  = 4000) (kg) = (4) tấn

Đáp số: 

a) (240)

b) (4) tấn

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-79-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp