Giải bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4

0
62
Rate this post

Giải bài tập trang 80 bài chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 SGK Toán 4. Câu 1:

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 80 sgk Toán 4

Lý thuyết: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Kiến thức cần nhớ: Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể xóa cùng một, hai, ba…chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4

Bài 1: Tính

a)      420 : 60

4500 : 500

b)      85000 : 500

92000 : 400

Bài 2 Tìm x:

a)      x x 40 = 25600;

b)      x x 90 = 37800

Bài 3. Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi

a)      Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b)      Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng  thì cần mấy toa xe loại đó?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)      420 : 60 = 42 : 6 = 7

       4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b)      85000 : 500 = 850 : 5 = 170

  92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2

a)      x x 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b)      x x 90 = 37800

x = 37800 : 90

x= 420

Bài 3

  1. Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

  1. Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a. 9 toa xe

b. 6 toa xe

Trường

 

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-80-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp