Giải bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 5

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 82 bài giới thiệu máy tính bỏ túi SGK Toán 5. Câu 1: Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi…

Bài 1 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5

Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a)     126,45 + 796,892;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 5

b)    352,19 – 189,471;

c)     75,54 x 39;

d)    308,85 : 14,5

Hướng dẫn giải:

Lần lượt ấn các nút:

a)     1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 =

                          Đáp số: 923,342

b)    3 5 2 . 1 9 -1 8 9 . 4 7 1 =

                         Đáp số: 162,719

c)     7 5 . 5 4 x 3 9 =

                         Đáp số: 2946,06

d)    3 0 8 . 8 5 : 1 4 . 5 =

                        Đáp số: 21,3


Bài 2 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5

Viết các phân số sau thành số thập phân (cho phép sử dụng máy tính bỏ túi)

(frac{3}{4});    (frac{5}{8});    (frac{6}{25});    (frac{5}{40})

Hướng dẫn giải:

Chia tử số cho mẫu số:

–         Ấn 3 : 4 = , ta có:  (frac{3}{4})= 0,75

–         Ấn 5 : 8 =, ta có:   (frac{5}{8}) = 0,625

–         Ấn 6 : 2 5 =, ta có:  (frac{6}{25}) = 0,24

–         Ấn 5 : 4 0 =, ta có:  (frac{5}{40}) = 0,125


Bài 3 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5

Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

4 . 5 x 6 – 7 =

Theo em, bạn đó đã tính giá trị biểu thức nào?

Hướng dẫn giải:

Bạn đó sẽ nhận giá trị của biểu thức:

           4,5 x 6 – 7 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-82-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp