Giải bài 1, 2 trang 105, 106 SGK Toán 5

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 105, 106 bài luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết…

Bài 1 trang 105 sgk trang 105

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

AD = 63m

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 105, 106 SGK Toán 5

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30m

Bài giải:

Mảnh đất đã cho được chia thàng một hình chữ nhật AEGD và hai hình tam giác AEB và BGC

Diện tích hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 (m2)

Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích hình tam giác ABE là: 84 x 28 : 2 = 1176 (m2)

Diện tích mảnh đất là: 5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833 (m2).


Bài 2 trang 106 sgk toán 5

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

BM = 20,8m                                     

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

Bài giải:

Mảnh đất được chia thành một hình thang BMCN là hai hình tam giác ABM và CND.

Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06  (m2)

Đáp số: 1835,06m2

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-105-106-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp