Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

0
76
Rate this post

Giải bài tập trang 114 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Rút gọn các phân số …

Bài 1: Rút gọn các phân số: (frac{14}{28}; frac{25}{50} ; frac{48}{30};frac{81}{54})

Giải

(frac{14}{28} = frac{14: 14}{28 : 14}= frac{1}{2})            (frac{25}{50} = frac{25 : 25}{50 : 25}= frac{1}{2})

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

(frac{48}{30} = frac{48 : 6}{30 : 6} = frac{8}{5})           (frac{81}{54} = frac{81: 9}{54 : 9} = frac{9}{6} = frac{9: 3}{6 : 3} = frac{3}{2})

Bài 2: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng   (frac{2}{3})   ?

(frac{20}{30};frac{8}{9};frac{8}{12})

 Giải

(frac{20}{30}=frac{20 : 10}{30 : 10}=frac{2}{3})                (frac{8}{9}) là phân số tối giản

(frac{8}{12}=frac{8 : 4}{12 : 4}= frac{2}{3})

Vậy có 2 phân số bằng (frac{2}{3})  là (frac{20}{30};frac{8}{12})

Bài 3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng (frac{25}{100})

(frac{50}{150};frac{5}{20};frac{8}{32})

Giải

Ta có: (frac{25}{100}=frac{25 : 25}{100 :25 }=frac{1}{4})

(frac{50}{1}=frac{50 : 50}{150 : 50}=frac{1}{3})

(frac{5}{20}=frac{5 :5}{20 :5 }=frac{1}{4})

(frac{8}{32}=frac{8 :8}{32:8}=frac{1}{4})

Vậy các phân số bằng (frac{25}{100}) là: (frac{5}{20};frac{8}{32})

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-trang-114-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp