Giải bài 1, 2 trang 116, 117 SGK Toán 5

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 116, 117 bài xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối SGK Toán 5. Câu 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)…

Bài 1 trang 116 sgk toán 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 116, 117 SGK Toán 5

Bài giải:


Bài 2 trang 117 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ….cm3                                      

5,8dm3 = ….cm3

375dm3  = ….cm3

(frac{4}{5}) dm3= …..cm3

b) 2000cm3 = …..dm3

490 000dm3 = ……cm3

154 000cm3 = …..dm3

5100cm3 = …..dm3

Bài giải:

a) 1dm3 = 1000cm3

5,8dm3 = 5800cm3

375dm3  = 375000cm3

(frac{4}{5}) dm3= 800cm3

b) 2000cm3 = 2dm3

490 000dm3 = 490cm3

154 000cm3 = 154dm3

5100cm3 = 5,1dm

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-116-117-sgk-toan-5/

Giải bài tập trang 116, 117 bài xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối SGK Toán 5. Câu 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)…

Bài 1 trang 116 sgk toán 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 116, 117 SGK Toán 5

Bài giải:


Bài 2 trang 117 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ….cm3                                      

5,8dm3 = ….cm3

375dm3  = ….cm3

(frac{4}{5}) dm3= …..cm3

b) 2000cm3 = …..dm3

490 000dm3 = ……cm3

154 000cm3 = …..dm3

5100cm3 = …..dm3

Bài giải:

a) 1dm3 = 1000cm3

5,8dm3 = 5800cm3

375dm3  = 375000cm3

(frac{4}{5}) dm3= 800cm3

b) 2000cm3 = 2dm3

490 000dm3 = 490cm3

154 000cm3 = 154dm3

5100cm3 = 5,1dm

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-116-117-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp