Giải bài 1, 2, 3 trang 34 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
59
Rate this post

Giải bài tập trang 34 bài thể tích hình hộp chữ nhật Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống…

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình hộp chữ nhật

(1)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 34 Vở bài tập Toán 5 tập 2

(2)

(3)

Chiều dài

6cm

2,5m

({3 over 4}dm) 

Chiều rộng

4cm

1,8m

({1 over 3}dm) 

Chiều cao

5cm

1,1m

({2 over 5}dm) 

Thể tích

 

 

 

2. Tính rồi so sánh thể tích của hai hình hộp chữ nhật dưới đây :

3. Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên :

Bài giải

1.

Thể tích hình hộp chữ nhật (1) :

V = a ⨯ b ⨯ c = 6 ⨯ 4 ⨯ 5 = 120cm3

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) :

V = 2,5 ⨯ 1,8 ⨯ 1,1 = 4,95m3

Thể tích hình hộp chữ nhật (3) :

V =  ({3 over 4} times {1 over 3} times {2 over 5} = {1 over {10}}d{m^3})

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

6cm

2,5m

({3 over 4}dm) 

Chiều rộng

4cm

1,8m

({1 over 3}dm) 

Chiều cao

5cm

1,1m

({2 over 5}dm) 

Thể tích

120cm3

4,95m3

({1 over {10}}d{m^3}) 

2.

Thể tích hình hộp chữ nhật (a) là :

1,5 ⨯ 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (b) là :

1,5 ⨯ 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật (a) bằng thể tích hình hộp chữ nhật (b)

3.

Chia khối gỗ thành 2 hình hộp chữ nhật như hình vẽ.

Bài giải

Thể tích hình hộp chữ nhật (1) là :

(20 – 12) ⨯ 10 ⨯ 8 = 640 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) là :

12 ⨯ 5 ⨯ 8 = 480 (cm3)

Thể tích khối gỗ là :

640 + 480 = 1120 (cm3)

Đáp số : 1120cm3

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-34-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp