Giải bài 1, 2 trang 17 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 17 bài luyện tập chung về tính diện tích Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2.Câu 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó…

1. Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.

2. Một mảnh đất có kích thước như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 17 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Bài giải:

1.

Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

Bài giải

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (1) :

40 ⨯ (40 + 30) = 2800 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (2) :

40 ⨯ (60,5 – 40) = 820 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình bên là :

2800 + 820 = 3620 (m2)

Đáp số : 3620m2

2.

Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (1) :

50 ⨯ 20,5 = 1025 (m2)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (2) :

10 ⨯ 40,5 = 405 (m2)

Diện tích mảnh đất hình bên là :

1025 + 405 = 1430 (m2)

Đáp số : 1430m2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-17-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp