Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 4

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 109 bài phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số…

Kiến thức cần nhớ

Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một phân số, chẳng hạn  5 : 4 = (frac{5}{4})

Chú ý: Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 4

Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1

Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1

Giải bài tập

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Giải

9 : 7 = (frac{9}{7})             8 : 5 =    (frac{8}{5})           19 : 11   = (frac{19}{11})         

3 : 3 = (frac{3}{3})          2 : 15 = (frac{2}{15})

Bài 2: Có hai phân số (frac{7}{6}) và (frac{7}{12}), phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Giải

Phân số (frac{7}{6}) chỉ phần đã tô màu ở hình 1

Phân số (frac{7}{12}) chỉ phần đã tô màu ở phần 2

Bài 3: Trong các phân số : (frac{3}{4}); (frac{9}{14}); (frac{7}{5}); (frac{6}{10}); (frac{19}{17}); (frac{24}{24})

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Giải

a)   (frac{3}{4}) 

b) (frac{24}{24}) = 1

c) (frac{7}{5}) > 1; (frac{19}{17}) > 1

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-109-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp