Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 6 bài dấu hiệu chia hết cho 3 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là…

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: …………

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là ……….

3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:

4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Bài giải

1. 

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

2.

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

3.

4. Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-6-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp