Giải câu 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 100 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r…

Bài 2-trang 100- SGK-toán 5.luyện tập

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Bài giải:

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5

Theo đề bài ta có: d x 3,14 = C

d x 3,14 = 6,28

d= 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn bằng 2cm

Bán kính của đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)

Diện tích của hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số:  3,14 (cm2).


Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm;                b) r = 0,35dm.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn là:

a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465  (dm2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465  (dm2)


Bài 3 trang 100 SGK toán 5 luyện tập

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là:  1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2).

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-trang-100-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp