Giải bài 1, 2 trang 22 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 22 bài quy đồng mẫu số các phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu)….

1. Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu):

a) (3 over 4) và (3 over 5)

b) (7 over 8) và (8 over 7)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 22 Vở bài tập Toán 4 tập 2

c) (9 over 5) và (7 over 12)

2. Quy đồng mẫu số các phân số (2 over 3) và (5 over 12) (chọn 12 mẫu số chung(MSC) để quy đồng mẫu số hai phân số trên).

Bài giải

1. Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu)

a) Ta có :({3 over 4} = {{3 times 5} over {4 times 5}} = {{15} over {20}};{3 over 5} = {{3 times 4} over {5 times 4}} = {{12} over {20}})

Vậy quy đồng mẫu số của (3 over 4) và (3 over 5) được ({{15} over {20}}) và ({{12} over {20}}.)

b) Ta có: ({7 over 8} = {{7 times 7} over {8 times 7}} = {{49} over {56}};{8 over 7} = {{8 times 8} over {7 times 8}} = {{64} over {56}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({7 over 8}) và ({8 over 7}) được ({{49} over {56}}) và ({{64} over {56}}.)

c) Ta có: ({9 over 5} = {{9 times 12} over {5 times 12}} = {{108} over {60}};{7 over {12}} = {{7 times 5} over {12 times 5}} = {{35} over {60}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({9 over 5}) và  ({7 over {12}}) được ({{108} over {60}}) và ({{35} over {60}})

2.

Ta có: ({2 over 3} = {{2 times 4} over {3 times 4}} = {8 over {12}};{5 over {12}} = {{5 times 1} over {12 times 1}} = {5 over {12}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({2 over 3}) và ({5 over {12}}) được ({8 over {12}}) và ({5 over {12}}.)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-22-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp