Giải bài 16, 17, 18 trang 157, 158 SBT Toán 8 tập 1

0
73
Rate this post

Giải bài tập trang 157, 158 bài 2 diện tích hình chữ nhật Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 16: Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng bình phương của độ dài một cạnh là…

Câu 16 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng bình phương của độ dài một cạnh là 16 (cm) và diện tích của hình chữ nhật là 28 (c{m^2}).

Giải:

Bạn đang xem: Giải bài 16, 17, 18 trang 157, 158 SBT Toán 8 tập 1

Gọi độ dài hai cạnh của hình chữ nhật là a và b (a >0, b> 0).

Theo bài ra giả sử ta có : ({a^2} = 16)  và ab = 28

({a^2} = 16)⇒ a = 4(cm) (vì a > 0) ⇒ b = 28 : a = 28 : 4 = 7 (cm)

Vậy hai kích thước là 4cm và 7cm.


Câu 17 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết tỉ số các cạnh là ({4 over 9}) và diện tích của nó là 144 .

Giải:

Gọi độ dài hai cạnh hình chữ nhật là a và b (0

Theo bài ra ta có: ({a over b} = {4 over 9})  và ab = 144

                            ({a over b} = {4 over 9} Rightarrow a = {4 over 9}b)

Suy ra: ({4 over 9}b.b = 144 Rightarrow {b^2} = 144:{4 over 9} = 144.{9 over 4} = 324 = {18^2})

( Rightarrow b = 18) (cm) ( Rightarrow a = {4 over 9}.18 = 8) (cm)

Vậy hai kích thước là 8cm và 18 cm.

 


Câu 18 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là (l). Tính diện tích tam giác đó.

Giải:

Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là a (0

Theo định lý Pi-ta-go ta có: ({a^2} + {a^2} = {l^2})

(eqalign{  &  Rightarrow 2{a^2} = {l^2} Rightarrow {a^2} = {{{l^2}} over 2} Rightarrow a = {{lsqrt 2 } over 2}  cr  & S = {1 over 2}a.a = {1 over 2}.{a^2} = {1 over 2}.{{{l^2}} over 2} = {1 over 4}{l^2} cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-16-17-18-trang-157-158-sbt-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp