Giải bài 49, 50, 51, 52 trang 144 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 144 bài 5 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác góc-cạnh-góc (g-c-g) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 49: Vẽ tam giác ABC biết…

Câu 49 trang 144 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ tam giác ABC biết (widehat B = 90^circ ,BC = 2cm,widehat C = 60^circ ). Sau đó đo AC để kiểm tra rằng AC = 4cm.

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 49, 50, 51, 52 trang 144 SBT Toán lớp 7 tập 1

AC = 4cm.

 


Câu 50 trang 144 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tìm các tam giác bằng nhau ở hình dưới (không xét tam giác mà các cạnh chưa được kẻ)

Giải

Ta có:  ∆ABD = ∆ CBD (g.c.g)

             ∆GIF   = ∆HIE (g.c.g)

 


Câu 51 trang 144 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ADE có (widehat D = widehat E). Tia phân giác của góc D cắt AE ở điểm M. Tia phân giác của góc E cắt AD ở điểm N. So sánh các độ dài DN và EM.

Giải

Tam giác ADE có: (widehat D = widehat E) (gt)

(widehat {{D_1}} = widehat {{D_2}} = {1 over 2}widehat D) (Vì DM là tia phân giác)

(widehat {{E_1}} = widehat {{E_2}} = {1 over 2}widehat E) (Vì EN là tia phân giác)

Suy ra: (widehat {{D_1}} = widehat {{D_2}} = widehat {{E_1}} = widehat {{E_2}})

Xét ∆DNE = ∆EMD, ta có: 

(widehat {N{rm{D}}E} = widehat {ME{rm{D}}}left( {gt} right))

DE cạnh chung

(widehat {{D_2}} = widehat {{E_2}}) (chứng minh trên)

Suy ra: ∆DNE = ∆EMD (g.c.g)

Vậy DE = EM (2 cạnh tương ứng).

.


Câu 52 trang 144 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hình bên, trong đó AB // HK, AH // BK. Chứng minh rằng AB = HK, AH = BK.

Giải

Nối AK. Ta có:

AB // HK (gt)

( Rightarrow widehat {{A_1}} = widehat {{K_1}}) (hai góc so le trong)

AH // BK (gt)

( Rightarrow widehat {{A_2}} = widehat {{K_2}}) (hai góc so le trong)

Xét ∆ABK và  ∆KHA, ta có:

(widehat {{A_1}} = widehat {{K_1}}) (chứng minh trên)

AK cạnh chung

(widehat {{A_2}} = widehat {{K_2}}) (chứng minh trên)

Suy ra: ∆ABK =  ∆KHA (g.c.g)

Vậy AB = KH, BK = AH (2 cạnh tương ứng)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-49-50-51-52-trang-144-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp