Giải bài 44, 45, 46, 47, 48 trang 98, 99 SGK Toán 7

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 98, 99 bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 44: Phát biểu tính chất đó bằng lời….

Bài 44 trang 98 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) Vẽ a//b.

b) Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao?

Bạn đang xem: Giải bài 44, 45, 46, 47, 48 trang 98, 99 SGK Toán 7

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Hướng dẫn làm bài: 

a) vẽ a// b

b) vẽ c//a

Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó. khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. Điều đó trái với tiên để Ơclit về đường thẳng song song. Vậy b// c.

c ) Phát biểu tính chất sau bằng lời:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


Bài 45 trang 98 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) Vẽ d’ // d và d” song song với d(d”  và d’ là phân biệt).

b) Suy ra d’ // d” bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Nếu d’ cắt d” tại M thì M có thể n ằm trên d không? vì sao?

– Qua điểm M nằm ngoài d, vừa có d’// d, vừa có d” // d thì có trái với tiên đề ơclit khôn g ? vì sao?

– Nếu d’  và d” không cắt nhau(vì trái với tiên đề ơclit) thì chúng phải như thế nào

Giải:

a) vẽ d’ // d. d” // d

b) Suy ra d’ // d”, vì nếu d’ cắt d” tại điểm M thì M không nằm trên d vì d// d’ và d// d”.

Qua điểm M nằm ngoài d, ta vẽ được hai đường thẳng d’ và d” cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Ơclit về đường thẳng song song.

Nên d’ và d” không thể cắt nhau. vậy d’ // d”.


Bài 46 trang 98 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Xem hình 31: 

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc C.

Giải

a) a//b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB

b) Ta có:

(widehat C + widehat D = {180^0})

(Vì hai góc trong cùng phía)

Nên (widehat C = {180^0} – widehat D = {60^0})


Bài 47 trang 98 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Ở hình 32, biết a // b, (widehat A = {90^0})

(widehat C = {130^0})

Tính (widehat B,widehat D)

Giải:

Ta có a // b, nên 

(widehat B = widehat {{A_1}}) (đồng vị)

vậy (widehat B = {90^0}) 

Ta lại có (widehat C + widehat D = {180^0})

Nên (widehat D = {180^0} – widehat C = {50^0})


Bài 48 trang 99 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đố: Hãy lấy một tờ giấy, gấp ba lần theo hình 33. Trải tờ giấy. Quan sát xem các nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song không?

Hướng dẫn:

Xem hình và quan sát khi trải tờ giấy ra ta thấy các nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song.

 

  Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-44-45-46-47-48-trang-98-99-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp