Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 14, 15 SBT Toán lớp 9 tập 1

0
101
Rate this post

Giải bài tập trang 14, 15 bài 6 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 59: Rút gọn các biểu thức…

 

Câu 59 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Rút gọn các biểu thức:

Bạn đang xem: Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 14, 15 SBT Toán lớp 9 tập 1

a) (left( {2sqrt 3  + sqrt 5 } right)sqrt 3  – sqrt {60} );

b) (left( {5sqrt 2  + 2sqrt 5 } right)sqrt 5  – sqrt {250} );

c) (left( {sqrt {28}  – sqrt {12}  – sqrt 7 } right)sqrt 7  + 2sqrt {21} );

d) (left( {sqrt {99}  – sqrt {18}  – sqrt {11} } right)sqrt {11}  + 3sqrt {22} ).

Gợi ý làm bài

(eqalign{
& a),left( {2sqrt 3 + sqrt 5 } right)sqrt 3 – sqrt {60} cr
& = 2sqrt {{3^2}} + sqrt {15} – sqrt {4.15} cr} )

( = 6 + sqrt {15}  – 2sqrt {15}  = 6 – sqrt {15} )

(eqalign{
& b),left( {5sqrt 2 + 2sqrt 5 } right)sqrt 5 – sqrt {250} cr
& = 5sqrt {10} + 2sqrt {{5^2}} – sqrt {25.10} cr} )

( = 5sqrt {10}  + 10 – 5sqrt {10}  = 10)

(eqalign{
& c),left( {sqrt {28} – sqrt {12} – sqrt 7 } right)sqrt 7 + 2sqrt {21} cr
& = left( {sqrt {4.7} – sqrt {4.3} – sqrt 7 } right)sqrt 7 + 2sqrt {21} cr} )

( = left( {2sqrt 7  – 2sqrt 3  – sqrt 7 } right)sqrt 7  + 2sqrt {21} )

( = 2sqrt {{7^2}}  – 2sqrt {21}  – sqrt {{7^2}}  + 2sqrt {21} )

( = 14 – 7 = 7)

(eqalign{
& d),left( {sqrt {99} – sqrt {18} – sqrt {11} } right)sqrt {11} + 3sqrt {22} cr
& = left( {sqrt {9.11} – sqrt {9.2} – sqrt {11} } right)sqrt {11} + 3sqrt {22} cr} )

( = left( {3sqrt {11}  – 3sqrt 2  – sqrt {11} } right)sqrt {11}  + 3sqrt {22} )

( = 3sqrt {{{11}^2}}  – 3sqrt {22}  – sqrt {{{11}^2}}  + 3sqrt {22} )

( = 33 – 11 = 22)

 


Câu 60 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Rút gọn các biểu thức:

a) (2sqrt {40sqrt {12} }  – 2sqrt {sqrt {75} }  – 3sqrt {5sqrt {48} } );

b) (2sqrt {8sqrt 3 }  – 2sqrt {5sqrt 3 }  – 3sqrt {20sqrt 3 } ).

Gợi ý làm bài

a) (2sqrt {40sqrt {12} }  – 2sqrt {sqrt {75} }  – 3sqrt {5sqrt {48} } )

( = 2sqrt {40sqrt {4.3} }  – 2sqrt {sqrt {25.3} }  – 3sqrt {5sqrt {16.3} } )

( = 2sqrt {80sqrt 3 }  – 2sqrt {5sqrt 3 }  – 3sqrt {5.4sqrt 3 } )

( = 2sqrt {16.5sqrt 3 }  – 2sqrt {5sqrt 3 }  – 3sqrt {5.4sqrt 3 } )

( = 8sqrt {5sqrt 3 }  – 2sqrt {5sqrt 3 }  – 6sqrt {5sqrt 3 }  = 0)

(eqalign{
& b),2sqrt {8sqrt 3 } – 2sqrt {5sqrt 3 } – 3sqrt {20sqrt 3 } cr
& = 2sqrt {4.2sqrt 3 } – 2sqrt {5sqrt 3 } – 3sqrt {4.5sqrt 3 } cr} )

(eqalign{
& = 4sqrt {2sqrt 3 } – 2sqrt {5sqrt 3 } – 6sqrt {5sqrt 3 } cr
& = 4sqrt 2 – 8sqrt {5sqrt 3 } cr} )

 


Câu 61 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Khai triển và rút gọn các biểu thức ( với x và y không âm):

a) (left( {1 – sqrt x } right)left( {1 + sqrt x  + x} right));

b) (left( {sqrt x  + 2} right)left( {x – 2sqrt x  + 4} right));

c) (left( {sqrt x  – sqrt y } right)left( {x + y – sqrt {xy} } right));

d) (left( {sqrt x  + sqrt y } right)left( {{x^2} + y – xsqrt y } right)).

Gợi ý làm bài

(eqalign{
& a),left( {1 – sqrt x } right)left( {1 + sqrt x + x} right) cr
& = left( {1 – sqrt x } right)left[ {1 + 1sqrt x + {{left( {sqrt x } right)}^2}} right] cr} )

( = 1 – {left( {sqrt x } right)^3} = 1 – xsqrt x ) (với (x ge 0))

(eqalign{
& b),left( {sqrt x + 2} right)left( {x – 2sqrt x + 4} right) cr
& = left( {sqrt x + 2} right)left[ {{{left( {sqrt x } right)}^2} – sqrt x .2 + {2^2}} right] cr} )

( = {left( {sqrt x } right)^3} + {2^3} = xsqrt x  + 8) (với (x ge 0))

c) (left( {sqrt x  – sqrt y } right)left( {x + y – sqrt {xy} } right))

( = left( {sqrt x  – sqrt y } right)left[ {{{left( {sqrt x } right)}^2} – sqrt x .sqrt y  + {{left( {sqrt y } right)}^2}} right])

( = {left( {sqrt x } right)^3} – {left( {sqrt y } right)^3} = xsqrt x  – ysqrt y ) (với (x ge 0), (y ge 0))

(eqalign{
& d),,left( {sqrt x + sqrt y } right)left( {{x^2} + y – xsqrt y } right) cr
& = left( {sqrt x + sqrt y } right)left[ {{x^2} – xsqrt y + {{left( {sqrt y } right)}^2}} right] cr} )

( = {x^3} + {left( {sqrt y } right)^3} = {x^3} + ysqrt y ) (với (y ge 0))

 


Câu 62 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x, y không âm):

a) (left( {4sqrt x  – sqrt {2x} } right)left( {sqrt x  – sqrt {2x} } right));

b) (left( {2sqrt x  + sqrt y } right)left( {3sqrt x  – 2sqrt y } right)).

Gợi ý làm bài

a) (left( {4sqrt x  – 2sqrt x } right)left( {sqrt x  – sqrt {2x} } right))

( = 4sqrt {{x^2}}  – 4sqrt {2{x^2}}  – sqrt {2{x^2}}  + sqrt {4{x^2}} )

(eqalign{
& = 4x – 4xsqrt 2 – xsqrt 2 + 2x cr
& = 6x – 5xsqrt 2 cr} ) (với (x ge 0))

b) (left( {2sqrt x  + sqrt y } right)left( {3sqrt x  – 2sqrt y } right))

( = 6sqrt {{x^2}}  – 4sqrt {xy}  + 3sqrt {xy}  – 2sqrt {{y^2}} )

( = 6x – sqrt {xy}  – 2y) (với (x ge 0), (y ge 0))

 

 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-59-60-61-62-trang-14-15-sbt-toan-lop-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp