Giải bài 71, 72, 73 trang 20 SBT Toán 7 tập 1

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 20 bài 7 tỷ lệ thức Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 71: Cho tỉ lệ thức…

Câu 71 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Cho tỉ lệ thức ({x over 4} = {y over 7}) và xy = 112. Tìm x và y.

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 71, 72, 73 trang 20 SBT Toán 7 tập 1

Ta có: ({x over 4} = {y over 7}). Suy ra ({x over 4}.{y over 4} = {x over 4}.{x over 7} Rightarrow {{{x^2}} over {16}} = {{xy} over {28}})

Thay xy = 112 vào biểu thức ta có: ({{{x^2}} over {16}} = {{112} over {28}} = 4)

( Rightarrow {x^2} = 64 Rightarrow x = 8) hoặc x = -8

Với x = 8 thì (y = {{112} over 8} = 14)

Với x = -8 thì (y = {{112} over { – 8}} =  – 14)

Vậy ta có: x = 8 ; y = 14 hoặc x = -8 ; y = -14 

 


Câu 72 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức ({a over b} = {c over d}) (với b + d  ≠ 0) ta suy ra được ({a over b} = {{a + c} over {b + d}})

Giải

Ta có: ({a over b} = {c over d} Leftrightarrow a{rm{d}} = bcleft( 1 right))

Cộng vào từng vế đẳng thức (1) với ab ta có:

             ab + ad  = ab  + bc ( Rightarrow ) a(b+d) = b(a +c)

( Leftrightarrow {a over b} = {{a + c} over {b + d}}) (Vì b≠ 0 và b + d ≠ 0)

 

Câu 73 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Cho a, b,c ,d ≠ 0. Từ tỉ lệ thức ({a over b} = {c over d}).

Hãy suy ra tỉ lệ thức ({{a – b} over a} = {{c – d} over c})

Giải

Vì c, b, c, d  ≠ 0 nên có thể đặt ({a over b} = {c over d} = k(k# 0))

Suy ra : a = kb ; c = kd

Ta có: ({{a – b} over a} = {{kb – b} over {kb}} = {{b(k – 1)} over {kb}} = {{k – 1} over k}left( 1 right))

            ({{c – d} over c} = {{k{rm{d}} – d} over {k{rm{d}}}} = {{d(k – 1)} over {k{rm{d}}}} = {{k – 1} over k}left( 2 right))

Từ (1) và (2) suy ra:

({{a – b} over a} = {{c – d} over c})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-71-72-73-trang-20-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp