Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 9 năm 2021 – 2022

0
48
Rate this post

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 9 năm 2021 – 2022 bao gồm ma trận kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Địa lí, GDCD, Lịch sử, Sinh học, Vật lí, Hóa học. Qua đó giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng được bản đồ mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá để biên soạn đề kiểm tra, đề thi.

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 9 rất chi tiết, cụ thể bao gồm nội dung đề kiểm tra đó ra ở bài học nào, ở chương nào, ra ở cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu bao nhiêu điểm, tổng số điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu, tỉ lệ điểm của mỗi cấp độ so với điểm của toàn bài kiểm tra như thế nào, rồi tổng số câu của cả đề là bao nhiêu. Vậy sau đây là toàn bộ ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 9

Cấp độ
Tên chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Chủ đề 1

Hàm số y = ax2

và y = ax + b (a0)

Biết vẽ đồ thị của

(P), (d)

Biết tìm giao điểm của (P) và (d)
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(1a)

1,0

1(1b)

0,5

Số câu 2

1,5 điểm

=15%

Chủ đề 2

Phương trình và hệ phương trình

– Biết tìm tổng và tích hai nghiệm

– Nhận ra biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm

Phương trình bậc hai có nghiệm – Biết giải phương trình bậc hai.

– Giải được hệ phương trình

Tìm được giá trị của tham số m thỏa mãn điều kiện cho trước
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1(3c)

0,5

1(3a)

1,0

2(4ab)

2,0

1(3b)

1,0

Số câu 5

4,5 điểm

=45%

Chủ đề 3

Góc và đường tròn

– Biết vẽ hình

– Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông

Biết c/m tứ giác nội tiếp Nhận biết được hình viên phân và cách tính diện tích hình viên phân Vận dụng cung chứa góc để c/m tứ giác nội tiếp và so sánh 2 góc
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(4b)

1,0

1(4a)

1,0

1(4d)

1,0

1(4c)

1,0

Số câu 4

4,0 điểm

=40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

1,5

15%

3

3,0

30%

4

3,5

35%

2

2,0

20%

11

10,0

100%

2. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Ngữ văn 9

Cấp độ

Chủ đề

(Nội dung, chương…)

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng
Chủ đề 1: Đọc – hiểu văn bản – Nhận ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.

– Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn.

– Chỉ ra được câu chủ đề của đoạn văn.

– Nhận diện được thành phần biệt lập trong câu.

– Hiểu được thông điệp mà đoạn văn muốn gửi tới người đọc.
Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 3

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %

Số câu: 1

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

Số câu: 4

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30 %

Chủ đề 2: Tạo lập văn bản Viết đoạn văn với chủ đề cho sẵn. Tạo lập văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ.
Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: 0%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %

Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50 %

Số câu: 2

Số điểm: 7

Tỉ lệ: 70 %

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 3

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %

Số câu: 1

Số điểm:1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %

Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50 %

Số câu: 6

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

3. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh học 9

Tên chủ đề Nhận biết 40% = 4.0đ Thông hiểu 30% = 3.0đ Vận dụng 30% =3.0đ
Vận dụng thấp 20% = 2.0đ Vận dụng cao 10% = 1.0đ
TN TL TN TL TN TL TN TL
ứng dụng di truyền

27.5%=2.75đ

C7

0.25đ

C1

0.25đ

C1

2.0đ

C12

0.25đ

Sinh vật và môi trường

25%=2.5đ

C4;6

0.5đ

C2; 11

0.5đ

C9;10

0.5đ

C4

1.0đ

Hệ sinh thái

47.5=4.75đ

C5

0.25đ

C2

3.0đ

C8

0.25đ

C3

0.25đ

C3

1.0đ

Tổng số

16Câu=100%

100% = 10đ

10%

1.0đ

30%

3.0đ

10%

1.0đ

20%

2.0đ

10%

1.0đ

10%

1.0đ

10%

1.0đ

4. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Hóa học 9

Cấp độ

Nộidung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngĐiểm
VD thấp VD cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
Muối cacbonat C5 C14
Số điểm 0,25đ 2,25đ
Silic. Công nghiệp silicat C8
Số điểm 0,25đ 0,25đ
Bảng THHH C11 C1 C9
Số điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ
Khái niệm hợp chất hữu cơ. C2 C10 C3
Số điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ
Metan, Etilen, Axetilen C6, C12 C7 C13.13,

14,15,16

C15c
Số điểm 0,5đ 0,25đ 9C-1đ 1,75đ

9C-2,75đ

Bài tập tính toán C4 C15a,b
Số điểm 0,25đ

9C-3đ

4,25đ

9C-3,25đ

T.câu

T. điểm

5 câu

1,25đ

3 câu

0,75đ

8 câu

2 câu

1,5 câu

9C-5đ

0,5 câu

9C-1đ

10đ

5. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 GDCD 9

Cấp độ

Chủ đề

Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Hiểu được một số quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân. Phân biệt được việc làm đúng sai trong hôn nhân, quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân trong việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình, Vận dụng kiến thức đã học giải quyết vấn đề đặt ra 2

4

40%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1 c5

1

10%

1 (c9 ý a)

1,5

15%

(c9 ý b)

1,5

15%

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Biết một số quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân.

Nêu được thế nào là thuế, vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2 (c3, 4)

0,5

5%

1 (c8)

2

20%

3

2,5

25%

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Biết được một số quy định của pháp luật về tuổi lao động, hành vi, vi phạm Luật lao động. Nêu được trách nhiêm và nghĩa vụ Lao động của công dân ngay khi còn ngồi ghế nhà trường 3

3

30%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2 (c1, 2)

0,5

10%

1 (c7)

2

20%

Bài 11, 12, 13,14 Nêu được những khái niệm cơ bản phù hợp với chủ đề bài học 1

1

10%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1 (c6)

1

10%

T.Số câu

T.Số điểm

Tỉ lệ

5

3

30%

3

4

40%

1

3

30%

9

10

100%

6. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lí 9

Nội dung Tổng số tiết Tổng số tiết lý thuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng số
LT VD LT VD
Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

Truyền tải điện năng đi xa

Máy biến thế

6 4 2,8 3,2 18,7 21,3
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Thấu kính hội tụ

Ảnh của một vật tạo bởi TKHT

Thấu kính phân kì

Ảnh của một vật tạo bởi TKPK

9 5 3,5 5,5 23,3 36,7
Tổng 15 9 6,3 8,7 42 58

2. Tính số câu hỏi cho mỗi chủ đề

Cấp độ nhận thức Nội dung Trọng số Số lượng câu Điểm số
T.Số TN TL
Cấp độ 1, 2 ( lý thuyết) Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

Truyền tải điện năng đi xa

Máy biến thế

18,7 18,7.8:100= 1,5» 1 1- 1,0 đ 1,0 đ
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Thấu kính hội tụ

Ảnh của một vật tạo bởi TKHT

Thấu kính phân kì

Ảnh của một vật tạo bởi TKPK

23,3 1,9» 2 1 – 0,5 đ 1 – 1,0 đ 1,5 đ
Cấp độ 3, 4 ( vận dụng) Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

Truyền tải điện năng đi xa

Máy biến thế

21,3 1,7» 2 1- 0,5 1 – 2,5 đ 3,0 đ
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Thấu kính hội tụ

Ảnh của một vật tạo bởi TKHT

Thấu kính phân kì

Ảnh của một vật tạo bởi TKPK

36,7 2,9» 3 2 – 1,0 1- 2,5 đ 4,5 đ
Tổng 100 8 4 – 2,0 đ 4- 8,0 đ 8- 10đ

7. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Địa lí 9

Chủ đề mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

(cấp thấp)

TNKQ TL TNKQ TL TN TL
Vùng Đông Nam Bộ

50% TSĐ = 5 điểm

– Nhận biết vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ

Xác định tên các tỉnh/ t. phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam(0,5 đ)

– Trình bày điều kiện tự nhiên vùng(khí hậu)(0,5 đ)

– Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng(1,0đ)

– Biết được mật độ dân số của vùng năm 2002(0,5đ)

50 % TSĐ= 2,5 điểm

Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế: ngành dịch vụ

50 %TSĐ= 2,5 đ

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

50% TSĐ = 5 điểm

Biết được đặc điểm phát triển CN; tỉ trọng cơ cấu CN của vùng

10% TSĐ=0,5 điểm

Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế: vùng trọng điểmlương thực thực phẩm.

50%TSĐ=2,5điểm

Vẽ và phân tích biểu đồ cột so sánh sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu long so với cả nước

40%TSĐ=2,0đ

TSĐ 10 điểm)

Tổng số câu: 9 câu

3,0 điểm= 30% 5,0 điểm = 50 % 2 điểm = 20 %

……………………………..

Tải toàn bộ tài liệu tại đây

Giáo Dục, Lớp 9

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-tran-de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-9-nam-2021-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp