Mã Zipcode Hồ Chí Minh – Mã bưu điện Hồ Chí Minh mới nhất

0
33
Rate this post

Mã bưu điện Hồ Chí Minh mới nhất

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ, mã bưu điện Hồ Chí Minh là từ 70000 đến 74000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc thành phố Hồ Chí Minh gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện thành phố Hồ Chí Minh có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Hồ Chí Minh từ 70000 đến 74000 (Mã Zipcode Hồ Chí Minh)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) 70001
2 Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) 70002
3 Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh 70003
4 Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh 70004
5 Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương) 70005
6 Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh 70007
7 Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh 70008
8 Cục Quản trị T78,Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng) 70010
9 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam 70011
10 Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội) 70030
11 Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao) 70035
12 Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh 70036
13 Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh 70037
14 Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ) 70040
15 Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương) 70041
16 Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 70042
17 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh 70043
18 Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh 70045
19 Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh 70046
20 Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh 70047
21 P9,Văn phòng Bộ Công an 70049
22 Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) 70052
23 Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh 70053
24 Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh 70054
25 Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) 70055
26 Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh 70056
27 Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh 70057
28 Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh 70058
29 Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh 70060
30 Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh 70061
31 Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh 70062
32 Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh 70063
33 Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ 70064
34 Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) 70065
35 Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70066
36 Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70067
37 Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70068
38 Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam 70070
39 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70071
40 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70072
41 Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ) 70073
42 Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ) 70074
43 Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 70087
44 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70088
45 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70089
46 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70090
47 Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) 70092
48 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 70000
49 Ủy ban Kiểm tra thành ủy 70101
50 Ban Tổ chức thành ủy 70102
51 Ban Tuyên giáo thành ủy 70103
52 Ban Dân vận thành ủy 70104
53 Ban Nội chính thành ủy 70105
54 Đảng ủy khối cơ quan 70109
55 Thành ủy và Văn phòng thành ủy 70110
56 Đảng ủy khối doanh nghiệp 70111
57 Báo Sài Gòn Giải Phóng 70116
58 Hội đồng nhân dân thành phố 70121
59 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố 70130
60 Tòa án nhân dân thành phố 70135
61 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 70136
62 Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV 70137
63 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 70140
64 Sở Công Thương 70141
65 Sở Kế hoạch và Đầu tư 70142
66 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 70143
67 Sở Ngoại vụ 70144
68 Sở Tài chính 70145
69 Sở Thông tin và Truyền thông 70146
70 Sở Văn hoá và Thể thao 70147
71 Sở Du lịch 70148
72 Công an thành phố 70149
73 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố 70150
74 Sở Nội vụ 70151
75 Sở Tư pháp 70152
76 Sở Giáo dục và Đào tạo 70153
77 Sở Giao thông vận tải 70154
78 Sở Khoa học và Công nghệ 70155
79 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 70156
80 Sở Tài nguyên và Môi trường 70157
81 Sở Xây dựng 70158
82 Sở Quy hoạch – Kiến trúc 70159
83 Sở Y tế 70160
84 Bộ Tư lệnh Thành phố 70161
85 Ban Dân tộc 70162
86 Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố 70163
87 Thanh tra thành phố 70164
88 Học viện Cán bộ thành phố 70165
89 Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố) 70166
90 Đài truyền hình thành phố 70167
91 Đài Tiếng nói nhân dân thành phố 70168
92 Bảo hiểm xã hội thành phố 70170
93 Cục Thuế 70178
94 Cục Hải quan 70179
95 Cục Thống kê 70180
96 Kho bạc Nhà nước thành phố 70181
97 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 70185
98 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 70186
99 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 70187
100 Liên đoàn Lao động thành phố 70188
101 Hội Nông dân thành phố 70189
102 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 70190
103 Thành Đoàn 70191
104 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 70192
105 Hội Cựu chiến binh thành phố 70193
106 Điểm phục vụ Bưu điện T78 70199
107 Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len 70200
108 Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ 70201
109 Tổng LSQ. Ca-na-đa 70202
110 Tổng LSQ. Cam-pu-chia 70203
111 Tổng LSQ. Cô-oét 70204
112 Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba 70205
113 Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức 70206
114 Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan 70207
115 Tổng LSQ. Hàn Quốc 70208
116 Tổng LSQ. Hoa Kỳ 70209
117 Tổng LSQ. Hung-ga-ri 70210
118 Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a 70211
119 Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a 70212
120 Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 70213
121 Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a 70214
122 Tổng LSQ. Liên Bang Nga 70215
123 Tổng LSQ. Nhật Bản 70216
124 Tổng LSQ. Niu Di-lân 70217
125 Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a 70218
126 Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma 70219
127 Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp 70220
128 Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan 70221
129 Tổng LSQ. Thụy Sỹ 70222
130 Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 70223
131 Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po 70224
132 LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len 70225
133 LSQ. Cộng hòa Áo 70226
134 LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha 70227
135 LSQ. Vương quốc Bỉ 70228
136 LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan 70229
137 LSQ. Cộng hòa Chi-lê 70230
138 LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a 70231
139 LSQ. Cộng hòa Hy Lạp 70232
140 LSQ. Cộng hòa Man-ta 70233
141 LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma 70234
142 LSQ. Mông Cổ 70235
143 LSQ. Vương quốc Na-uy 70236
144 LSQ. Cộng hòa Nam Phi 70237
145 LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan 70238
146 LSQ. Cộng hòa Pa-lau 70239
147 LSQ. Cộng hòa Phần Lan 70240
148 LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin 70241
149 LSQ. Cộng hòa Séc 70242
150 LSQ. Cộng hòa Síp 70243
151 LSQ. Thụy Điển 70244
152 LSQ. U-crai-na 70245
153 LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay 70246
154 LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a 70247
155 LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca 70248
156 LSQ. Cộng hòa Su-đăng 70249
157 LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo 70250
158 LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha 70251
159 LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua 70252

QUẬN 1

1 Bưu Cục Trung tâm quận 1 71000
2 Quận ủy 71001
3 Hội đồng nhân dân 71002
4 Ủy ban nhân dân 71003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71004
6 Phường Bến Nghé 71006
7 Phường Đa Kao 71007
8 Phường Tân Định 71008
9 Phường Bến Thành 71009
10 Phường Nguyễn Thái Bình 71010
11 Phường Cầu Ông Lãnh 71011
12 Phường Phạm Ngũ Lão 71012
13 Phường Cô Giang 71013
14 Phường Nguyễn Cư Trinh 71014
15 Phường Cầu Kho 71015
16 Bưu Cục Phát Quận 1 71050
17 Bưu Cục Phát TTDVKH Sài Gòn 71051
18 Bưu Cục Phát Trung Tâm 1 71052
19 Bưu Cục Phát Quận 3 71053
20 Bưu Cục Phát Quận 4 71054
21 Bưu Cục KHL Sài Gòn 71055
22 Bưu Cục Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn 71056
23 Bưu Cục Nguyễn Du 71057
24 Bưu Cục Đa Kao 71058
25 Bưu Cục Tân Định 71059
26 Bưu Cục Bến Thành 71060
27 Bưu Cục Trần Hưng Đạo 71061
28 Bưu Cục Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh 71099

QUẬN 2

1 Bưu Cục Trung tâm quận 2 71100
2 Quận ủy 71101
3 Hội đồng nhân dân 71102
4 Ủy ban nhân dân 71103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71104
6 Phường An Phú 71106
7 Phường Thảo Điền 71107
8 Phường Bình An 71108
9 Phường An Khánh 71109
10 Phường Thủ Thiêm 71110
11 Phường An Lợi Đông 71111
12 Phường Bình Khánh 71112
13 Phường Bình Trưng Tây 71113
14 Phường Thạnh Mỹ Lợi 71114
15 Phường Cát Lái 71115
16 Phường Bình Trưng Đông 71116
17 Bưu Cục Phát Quận 2 71150
18 Bưu Cục An Điền 71151
19 Bưu Cục An Khánh 71152
20 Bưu Cục Bình Trưng 71153
21 Bưu Cục Cát Lái 71154
22 Bưu Cục Tân Lập 71155

QUẬN 9

1 Bưu Cục Trung tâm quận 9 71200
2 Quận ủy 71201
3 Hội đồng nhân dân 71202
4 Ủy ban nhân dân 71203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71204
6 Phường Hiệp Phú 71206
7 Phường Tăng Nhơn Phú A 71207
8 Phường Phước Long A 71208
9 Phường Phước Bình 71209
10 Phường Phước Long B 71210
11 Phường Tăng Nhơn Phú B 71211
12 Phường Phú Hữu 71212
13 Phường Long Trường 71213
14 Phường Long Phước 71214
15 Phường Trường Thạnh 71215
16 Phường Long Thạnh Mỹ 71216
17 Phường Long Bình 71217
18 Phường Tân Phú 71218
19 Bưu Cục Phát Quận 9 71250
20 Bưu Cục Chợ Nho 71251
21 Bưu Cục Phước Long 71252
22 Bưu Cục Phước Bình 71253
23 Bưu Cục Phú Hữu 71254
24 Bưu Cục Cây Dầu 71255
25 Bưu Cục Trường Thạnh 71256

QUẬN THỦ ĐỨC

1 Bưu Cục Trung tâm quận Thủ Đức 71300
2 Quận ủy 71301
3 Hội đồng nhân dân 71302
4 Ủy ban nhân dân 71303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71304
6 Phường Bình Thọ 71306
7 Phường Linh Chiểu 71307
8 Phường Linh Trung 71308
9 Phường Linh Xuân 71309
10 Phường Linh Tây 71310
11 Phường Tam Phú 71311
12 Phường Tam Bình 71312
13 Phường Bình Chiểu 71313
14 Phường Hiệp Bình Phước 71314
15 Phường Hiệp Bình Chánh 71315
16 Phường Linh Đông 71316
17 Phường Trường Thọ 71317
18 Bưu Cục Phát Thủ Đức 71350
19 Bưu Cục Phát Linh Trung 71351
20 Bưu Cục Phát Bình Chiểu 71352
21 Bưu Cục Phát Bình Triệu 71353
22 Bưu Cục Phát TTDVKH Thủ Đức 71354
23 Bưu Cục KHL Thủ Đức 71355
24 Bưu Cục Bình Thọ 71356
25 Bưu Cục Linh Trung 71357
26 Bưu Cục Tam Bình 71358
27 Bưu Cục Bình Chiểu 71359
28 Bưu Cục Bình Triệu 71360

QUẬN GÒ VẤP

1 Bưu Cục Trung tâm quận Gò Vấp 71400
2 Quận ủy 71401
3 Hội đồng nhân dân 71402
4 Ủy ban nhân dân 71403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71404
6 Phường 10 71406
7 Phường 7 71407
8 Phường 4 71408
9 Phường 3 71409
10 Phường 1 71410
11 Phường 5 71411
12 Phường 6 71412
13 Phường 17 71413
14 Phường 15 71414
15 Phường 13 71415
16 Phường 16 71416
17 Phường 9 71417
18 Phường 14 71418
19 Phường 8 71419
20 Phường 12 71420
21 Phường 11 71421
22 Bưu Cục Phát Gò Vấp 71450
23 Bưu Cục KHL Nguyễn Oanh 71451
24 Bưu Cục Trưng Nữ Vương 71452
25 Bưu Cục Xóm Mới 71453
26 Bưu Cục Lê Văn Thọ 71454
27 Bưu Cục An Hội 71455
28 Bưu Cục Thông Tây Hội 71456

QUẬN 12

1 Bưu Cục Trung tâm quận 12 71500
2 Quận ủy 71501
3 Hội đồng nhân dân 71502
4 Ủy ban nhân dân 71503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71504
6 Phường Tân Chánh Hiệp 71506
7 Phường Trung Mỹ Tây 71507
8 Phường Đông Hưng Thuận 71508
9 Phường Tân Hưng Thuận 71509
10 Phường Tân Thới Nhất 71510
11 Phường Tân Thới Hiệp 71511
12 Phường Hiệp Thành 71512
13 Phường Thới An 71513
14 Phường Thạnh Xuân 71514
15 Phường Thạnh Lộc 71515
16 Phường An Phú Đông 71516
17 Bưu Cục Phát Quận 12 A 71550
18 Bưu Cục Phát Quận 12 B 71551
19 Bưu Cục Công Viên Phần Mềm Quang trung 71552
20 Bưu Cục Trung Mỹ Tây 71553
21 Bưu Cục Quang Trung 71554
22 Bưu Cục Nguyễn Văn Quá 71555
23 Bưu Cục Bàu Nai 71556
24 Bưu Cục Tân Thới Nhất 71557
25 Bưu Cục Tân Thới Hiệp 71558
26 Bưu Cục Hiệp Thành 71559
27 Bưu Cục Nguyễn Thị Kiểu 71560
28 Bưu Cục Hà Huy Giáp 71561
29 Bưu Cục Ngã Tư Ga 71562

HUYỆN CỦ CHI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Củ Chi 71600
2 Huyện ủy 71601
3 Hội đồng nhân dân 71602
4 Ủy ban nhân dân 71603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71604
6 Thị trấn Củ Chi 71606
7 Xã Tân An Hội 71607
8 Xã Tân Thông Hội 71608
9 Xã Tân Phú Trung 71609
10 Xã Tân Thạnh Đông 71610
11 Xã Bình Mỹ 71611
12 Xã Hòa Phú 71612
13 Xã Trung An 71613
14 Xã Tân Thạnh Tây 71614
15 Xã Phước Vĩnh An 71615
16 Xã Phú Hòa Đông 71616
17 Xã Phạm Văn Cội 71617
18 Xã Nhuận Đức 71618
19 Xã An Nhơn Tây 71619
20 Xã An Phú 71620
21 Xã Phú Mỹ Hưng 71621
22 Xã Trung Lập Thượng 71622
23 Xã Trung Lập Hạ 71623
24 Xã Phước Thạnh 71624
25 Xã Thái Mỹ 71625
26 Xã Phước Hiệp 71626
27 Bưu Cục Phát Củ Chi 71650
28 Bưu Cục Phát TTDVKH Củ Chi 71651
29 Bưu Cục Phát An Nhơn Tây 71652
30 Bưu Cục Phát Tân Trung 71653
31 Bưu Cục Phát Tân Phú Trung 71654
32 Bưu Cục Thị Trấn Củ Chi 71655
33 Bưu Cục Tân Phú Trung 71656
34 Bưu Cục Tân Trung 71657
35 Bưu Cục Phú Hòa Đông 71658
36 Bưu Cục Phạm Văn Cội 71659
37 Bưu Cục An Nhơn Tây 71660
38 Bưu Cục An Phú 71661
39 Bưu Cục Trung Lập 71662
40 Bưu Cục Phước Thạnh 71663

HUYỆN HÓC MÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hóc Môn 71700
2 Huyện ủy 71701
3 Hội đồng nhân dân 71702
4 Ủy ban nhân dân 71703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71704
6 Thị trấn Hóc Môn 71706
7 Xã Thới Tam Thôn 71707
8 Xã Đông Thạnh 71708
9 Xã Nhị Bình 71709
10 Xã Tân Hiệp 71710
11 Xã Tân Thới Nhì 71711
12 Xã Xuân Thới Sơn 71712
13 Xã Xuân Thới Thượng 71713
14 Xã Bà Điểm 71714
15 Xã Xuân Thới Đông 71715
16 Xã Trung Chánh 71716
17 Xã Tân Xuân 71717
18 Bưu Cục Phát Hóc Môn A 71750
19 Bưu Cục Phát Hóc Môn B 71751
20 Bưu Cục TTDVKH Hóc Môn 71752
21 Bưu Cục KHL Hóc Môn 71753
22 Bưu Cục Đông Thạnh 71754
23 Bưu Cục Nhị Xuân 71755
24 Bưu Cục Bà Điểm 71756
25 Bưu Cục An Sương 71757
26 Bưu Cục Ngã Ba Bầu 71758
27 Bưu Cục Trung Chánh 71759
28 Bưu Cục Tân Thới Nhì 71760

HUYỆN BÌNH CHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Chánh 71800
2 Huyện ủy 71801
3 Hội đồng nhân dân 71802
4 Ủy ban nhân dân 71803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71804
6 Thị trấn Tân Túc 71806
7 Xã Tân Quý Tây 71807
8 Xã An Phú Tây 71808
9 Xã Hưng Long 71809
10 Xã Quy Đức 71810
11 Xã Đa Phước 71811
12 Xã Phong Phú 71812
13 Xã Bình Hưng 71813
14 Xã Bình Chánh 71814
15 Xã Tân Kiên 71815
16 Xã Tân Nhựt 71816
17 Xã Lê Minh Xuân 71817
18 Xã Bình Lợi 71818
19 Xã Vĩnh Lộc B 71819
20 Xã Phạm Văn Hai 71820
21 Xã Vĩnh Lộc A 71821
22 Bưu Cục Phát Tân Túc 71850
23 Bưu Cục Phát Lê Minh Xuân 71851
24 Bưu Cục Phát Hưng Long 71852
25 Bưu Cục Phát Vĩnh Lộc 71853
26 Bưu Cục Phát Phong Phú 71854
27 Bưu Cục Chợ Đệm 71855
28 Bưu Cục Ghisê 2 Chợ Bình Chánh 71856
29 Bưu Cục Quy Đức 71857
30 Bưu Cục Phong Phú 71858
31 Bưu Cục Bình Hưng 71859
32 Bưu Cục Chợ Bình Chánh 71860
37 Bưu Cục Láng Le 71861
33 Bưu Cục Lê Minh Xuân 71862
34 Bưu Cục Vĩnh Lộc 71863
35 Bưu Cục Cầu Xáng 71864
36 BĐVHX Láng Le 1 71865

QUẬN BÌNH TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm quận Bình Tân 71900
2 Quận ủy 71901
3 Hội đồng nhân dân 71902
4 Ủy ban nhân dân 71903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71904
6 Phường An Lạc 71906
7 Phường An Lạc A 71907
8 Phường Bình Trị Đông B 71908
9 Phường Tân Tạo A 71909
10 Phường Bình Trị Đông 71910
11 Phường Bình Trị Đông A 71911
12 Phường Binh Hưng Hoà A 71912
13 Phường Bình Hưng Hòa 71913
14 Phường Binh Hưng Hoà B 71914
15 Phường Tân Tạo 71915
16 Bưu Cục Phát Bình Trị Đông 71950
17 Bưu Cục Phát Gò Mây 71951
18 Bưu Cục Phát An Lạc 71952
19 Bưu Cục Phát Tân Tạo 71953
20 Bưu Cục Phát TTDVKH Bình Chánh 71954
21 Bưu Cục Phát Gò Xoài 71955
22 Bưu Cục KHL Bình Tân 71956
23 Bưu Cục Hồ Học Lãm 71957
24 Bưu Cục Tên Lửa 71958
25 Bưu Cục Bốn Xã 71959
26 Bưu Cục Bình Trị Đông 71960
27 Bưu Cục Bình Hưng Hòa 71961
28 Bưu Cục Gò Xoài 71962
29 Bưu Cục Gò Mây 71963
30 Bưu Cục Bà Hom 71964
31 Bưu Cục Tân Kiên 71965
32 Bưu Cục An Lạc 71966
33 Bưu Cục Mũi Tàu 71967

QUẬN TÂN PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm quận Tân Phú 72000
2 Quận ủy 72001
3 Hội đồng nhân dân 72002
4 Ủy ban nhân dân 72003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72004
6 Phường Hoà Thạnh 72006
7 Phường Tân Thành 72007
8 Phường Tân Sơn Nhì 72008
9 Phường Tây Thạnh 72009
10 Phường Sơn Kỳ 72010
11 Phường Tân Quý 72011
12 Phường Phú Thọ Hoà 72012
13 Phường Phú Thạnh 72013
14 Phường Hiệp Tân 72014
15 Phường Tân Thới Hoà 72015
16 Phường Phú Trung 72016
17 Bưu Cục Phát Tân Phú 72050
18 Bưu Cục Phát TTDVKH Gia Định 2 72051
19 Bưu Cục KHL Tân Quý 72052
20 Bưu Cục TMĐT Tân Bình 72053
21 Bưu Cục Gò Dầu 72054
22 Bưu Cục Tây Thạnh 72055
23 Bưu Cục KCN Tân Bình 72056
24 Bưu Cục Phú Thọ Hòa 72057

QUẬN TÂN BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm quận Tân Bình 72100
2 Quận ủy 72101
3 Hội đồng nhân dân 72102
4 Ủy ban nhân dân 72103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72104
6 Phường 4 72106
7 Phường 1 72107
8 Phường 2 72108
9 Phường 15 72109
10 Phường 13 72110
11 Phường 12 72111
12 Phường 14 72112
13 Phường 11 72113
14 Phường 10 72114
15 Phường 9 72115
16 Phường 8 72116
17 Phường 6 72117
18 Phường 7 72118
19 Phường 5 72119
20 Phường 3 72120
21 Bưu Cục Phát Tân Bình 72150
22 Bưu Cục Phạm Văn Hai 72151
23 Bưu Cục Tân Sơn Nhất 72152
24 Bưu Cục Bà Queo 72153
25 Bưu Cục Bàu Cát 72154
26 Bưu Cục Hoàng Hoa Thám 72155
27 Bưu Cục Bàu Cát 72156
28 Bưu Cục Ly Thường Kiệt 72157
29 Bưu Cục Bảy Hiền 72158
30 Bưu Cục Chí Hòa 72159

QUẬN PHÚ NHUẬN

1 Bưu Cục Trung tâm quận Phú Nhuận 72200
2 Quận ủy 72201
3 Hội đồng nhân dân 72202
4 Ủy ban nhân dân 72203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72204
6 Phường 11 72206
7 Phường 12 72207
8 Phường 17 72208
9 Phường 15 72209
10 Phường 2 72210
11 Phường 1 72211
12 Phường 7 72212
13 Phường 3 72213
14 Phường 4 72214
15 Phường 5 72215
16 Phường 9 72216
17 Phường 8 72217
18 Phường 10 72218
19 Phường 14 72219
20 Phường 13 72220
21 Bưu Cục Phát Phú Nhuận 72250
22 Bưu Cục Đông Ba 72251
23 Bưu Cục Lê Văn Sỹ 72252

QUẬN BÌNH THẠNH

1 Bưu Cục Trung tâm quận Bình Thạnh 72300
2 Quận ủy 72301
3 Hội đồng nhân dân 72302
4 Ủy ban nhân dân 72303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72304
6 Phường 14 72306
7 Phường 24 72307
8 Phường 25 72308
9 Phường 27 72309
10 Phường 26 72310
11 Phường 13 72311
12 Phường 12 72312
13 Phường 11 72313
14 Phường 5 72314
15 Phường 6 72315
16 Phường 7 72316
17 Phường 3 72317
18 Phường 1 72318
19 Phường 2 72319
20 Phường 15 72320
21 Phường 17 72321
22 Phường 21 72322
23 Phường 19 72323
24 Phường 22 72324
25 Phường 28 72325
26 Bưu Cục Phát Bình Thạnh 72350
27 Bưu Cục Phát Trung Tâm 2 72351
28 Bưu Cục TTDVKH Gia Định 1 72352
29 Bưu Cục Thanh Đa 72353
30 Bưu Cục Hàng Xanh 72354
31 Bưu Cục Thị Ngh​è 72355

QUẬN 3

1 Bưu Cục Trung tâm Quận 3 72400
2 Quận ủy 72401
3 Hội đồng nhân dân 72402
4 Ủy ban nhân dân 72403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72404
6 Phường 5 72406
7 Phường 6 72407
8 Phường 8 72408
9 Phường 14 72409
10 Phường 12 72410
11 Phường 11 72411
12 Phường 13 72412
13 Phường 10 72413
14 Phường 9 72414
15 Phường 7 72415
16 Phường 4 72416
17 Phường 3 72417
18 Phường 2 72418
19 Phường 1 72419
20 Bưu Cục Phát Quận 3 72450
21 Bưu Cục Vườn Xoài 72451
22 Bưu Cục Nguyễn Văn Trôi 72452
23 Bưu Cục Bàn Cờ 72453

QUẬN 10

1 Bưu Cục Trung tâm quận 10 72500
2 Quận ủy 72501
3 Hội đồng nhân dân 72502
4 Ủy ban nhân dân 72503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72504
6 Phường 14 72506
7 Phường 9 72507
8 Phường 10 72508
9 Phường 11 72509
10 Phường 12 72510
11 Phường 13 72511
12 Phường 15 72512
13 Phường 8 72513
14 Phường 7 72514
15 Phường 6 72515
16 Phường 5 72516
17 Phường 4 72517
18 Phường 3 72518
19 Phường 2 72519
20 Phường 1 72520
21 Bưu Cục Phát Quận 10 72550
22 Bưu Cục Phát Trung tâm 4 72551
23 Bưu Cục Phát Logistics 72552
24 Bưu Cục KHL Chợ Lớn 2 72553
25 Bưu Cục Phú Thọ 72555
26 Bưu Cục Bà Hạt 72557
27 Bưu Cục Ngã Sáu Dân Chủ 72558
28 Bưu Cục Sư Vạn Hạnh 72559
29 Bưu Cục Hoà Hưng 72560
30 Bưu Cục Ngô Quyền 72561

QUẬN 11

1 Bưu Cục Trung tâm quận 11 72600
2 Quận ủy 72601
3 Hội đồng nhân dân 72602
4 Ủy ban nhân dân 72603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72604
6 Phường 10 72606
7 Phường 14 72607
8 Phường 5 72608
9 Phường 3 72609
10 Phường 1 72610
11 Phường 2 72611
12 Phường 16 72612
13 Phường 9 72613
14 Phường 8 72614
15 Phường 12 72615
16 Phường 6 72616
17 Phường 4 72617
18 Phường 7 72618
19 Phường 13 72619
20 Phường 11 72620
21 Phường 15 72621
22 Bưu Cục Đầm Sen 72650
23 Bưu Cục Lạc Long Quân 72651
24 Bưu Cục Phó Cơ Điều 72652
25 Bưu Cục Tôn Thất Hiệp 72653
26 Bưu Cục Lữ Gia 72654

QUẬN 5

1 Bưu Cục Trung tâm quận 5 72700
2 Quận ủy 72701
3 Hội đồng nhân dân 72702
4 Ủy ban nhân dân 72703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72704
6 Phường 8 72706
7 Phường 7 72707
8 Phường 1 72708
9 Phường 2 72709
10 Phường 3 72710
11 Phường 4 72711
12 Phường 9 72712
13 Phường 12 72713
14 Phường 11 72714
15 Phường 15 72715
16 Phường 14 72716
17 Phường 13 72717
18 Phường 10 72718
19 Phường 6 72719
20 Phường 5 72720
21 Bưu Cục Phát Quận 5 72750
22 Bưu Cục Phát Trung Tâm 3 72751
23 Bưu Cục Phát Quận 11 72752
24 Bưu Cục Phát Quận 6 72753
25 Bưu Cục TTDVKH Chợ Lớn 72754
26 Bưu Cục Phát Quận 8 72755
27 Bưu Cục KHL Chợ Lớn 1 72756
28 Bưu Cục Nguyễn Tri Phương 72757
29 Bưu Cục Nguyễn Duy Dương 72758
30 Bưu Cục Nguyễn Trãi 72759
31 Bưu Cục Lê Hồng Phong 72760
32 Bưu Cục Hung Vương 72761

QUẬN 4

1 Bưu Cục Trung tâm Quận 4 72800
2 Quận ủy 72801
3 Hội đồng nhân dân 72802
4 Ủy ban nhân dân 72803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72804
6 Phường 12 72806
7 Phường 9 72807
8 Phường 6 72808
9 Phường 5 72809
10 Phường 2 72810
11 Phường 1 72811
12 Phường 3 72812
13 Phường 4 72813
14 Phường 8 72814
15 Phường 10 72815
16 Phường 14 72816
17 Phường 15 72817
18 Phường 16 72818
19 Phường 18 72819
20 Phường 13 72820
21 Bưu Cục Phát Quận 4 72850
22 Bưu Cục Khánh Hội 72851

QUẬN 7

1 Bưu Cục Trung tâm quận 7 72900
2 Quận ủy 72901
3 Hội đồng nhân dân 72902
4 Ủy ban nhân dân 72903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72904
6 Phường Phú Mỹ 72906
7 Phường Phú Thuận 72907
8 Phường Tân Phú 72908
9 Phường Tân Thuận Đông 72909
10 Phường Tân Thuận Tây 72910
11 Phường Tân Kiểng 72911
12 Phường Tân Hưng 72912
13 Phường Tân Quy 72913
14 Phường Bình Thuận 72914
15 Phường Tân Phong 72915
16 Bưu Cục Phát Quận 7A 72950
17 Bưu Cục Phát Quận 7B 72951
18 Bưu Cục TTDVKH Nam Sài Gòn 72952
19 Bưu Cục Phát Tân Hưng 72953
20 Bưu Cục Phú Mỹ 72956
21 Bưu Cục Tân Thuận Đông 72957
22 Bưu Cục Tân Thuận 72958
23 Bưu Cục Tân Quy Đông 72959
24 Bưu Cục Tân Phong 72960

QUẬN 8

1 Bưu Cục Trung tâm quận 8 73000
2 Quận ủy 73001
3 Hội đồng nhân dân 73002
4 Ủy ban nhân dân 73003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73004
6 Phường 11 73006
7 Phường 9 73007
8 Phường 8 73008
9 Phường 10 73009
10 Phường 13 73010
11 Phường 12 73011
12 Phường 14 73012
13 Phường 15 73013
14 Phường 16 73014
15 Phường 7 73015
16 Phường 6 73016
17 Phường 5 73017
18 Phường 4 73018
19 Phường 3 73019
20 Phường 2 73020
21 Phường 1 73021
22 Bưu Cục Phát Quận 8 73050
23 Bưu Cục Dã Tượng 73052
24 Bưu Cục Chánh Hưng 73053
25 Bưu Cục Rạch Ông 73054

QUẬN 6

1 Bưu Cục Trung tâm quận 6 73100
2 Quận ủy 73101
3 Hội đồng nhân dân 73102
4 Ủy ban nhân dân 73103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73104
6 Phường 1 73106
7 Phường 2 73107
8 Phường 3 73108
9 Phường 4 73109
10 Phường 5 73110
11 Phường 6 73111
12 Phường 9 73112
13 Phường 8 73113
14 Phường 7 73114
15 Phường 10 73115
16 Phường 11 73116
17 Phường 12 73117
18 Phường 13 73118
19 Phường 14 73119
20 Bưu Cục Minh Phụng 73150
21 Bưu Cục Lý Chiêu Hoàng 73151
22 Bưu Cục Phú Lâm 73152

HUYỆN NHÀ BÈ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nhà Be 73200
2 Huyện ủy 73201
3 Hội đồng nhân dân 73202
4 Ủy ban nhân dân 73203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73204
6 Thị trấn Nhà Bè 73206
7 Xã Phước Kiển 73207
8 Xã Phước Lộc 73208
9 Xã Nhơn Đức 73209
10 Xã Phú Xuân 73210
11 Xã Long Thới 73211
12 Xã Hiệp Phước 73212
13 Bưu Cục Phát Nhà Be 73250
14 Bưu Cục Phước Kiển 73251
15 Bưu Cục Hiệp Phước 73253

HUYỆN CẦN GIỜ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cần Giờ 73300
2 Huyện ủy 73301
3 Hội đồng nhân dân 73302
4 Ủy ban nhân dân 73303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73304
6 Thị trấn Cần Thạnh 73306
7 Xã Long Hòa 73307
8 Xã Thạnh An 73308
9 Xã Tam Thôn Hiệp 73309
10 Xã Bình Khánh 73310
11 Xã An Thới Đông 73311
12 Xã Ly Nhơn 73312
13 Bưu Cục Phát Cần Giờ 73350
14 Bưu Cục Phát Bình Khánh 73351
15 Bưu Cục Cần Thạnh 73352
16 Bưu Cục 30/4 73353
17 Bưu Cục Bình Khánh 73354

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Sài Gòn, mã bưu điện Hồ Chí Minh mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại thành phố Hồ Chí Minh mà bạn cần.

Trường thpt Sóc Trăng

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-zipcode-ho-chi-minh-moi-nhat-ma-buu-dien-ho-chi-minh-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp