Mã Zipcode Kon Tum – Mã bưu điện Kon Tum mới nhất

0
79
Rate this post

Mã bưu điện Kon Tum mới nhất

Kon Tum là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, mã bưu điện Kon Tum60000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Kon Tum gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Kon Tum có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Kon Tum là 60000 (Mã Zipcode Kon Tum)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Kon Tum mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Kon Tum 60000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 60001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 60002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 60003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 60004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 60005
7 Đảng ủy khối cơ quan 60009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 60010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 60011
10 Báo Kon Tum 60016
11 Hội đồng nhân dân 60021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 60030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 60035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 60036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 60040
16 Sở Công Thương 60041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 60042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 60043
19 Sở Ngoại vụ 60044
20 Sở Tài chính 60045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 60046
22 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 60047
23 Công an tỉnh 60049
24 Sở Nội vụ 60051
25 Sở Tư pháp 60052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 60053
27 Sở Giao thông vận tải 60054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 60055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 60056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 60057
31 Sở Xây dựng 60058
32 Sở Y tế 60060
33 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 60061
34 Ban Dân tộc 60062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 60063
36 Thanh tra tỉnh 60064
37 Trường chính trị tỉnh 60065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 60066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 60067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 60070
41 Cục Thuế 60078
42 Chi Cục Hải quan 60079
43 Cục Thống kê 60080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 60081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 60085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 60086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 60087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 60088
49 Hội Nông dân tỉnh 60089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 60090
51 Tỉnh Đoàn 60091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 60092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 60093

THÀNH PHỐ KON TUM

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Kon Tum 60100
2 Thành ủy 60101
3 Hội đồng nhân dân 60102
4 Ủy ban nhân dân 60103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60104
6 Phường Quyết Thắng 60106
7 Phường Quang Trung 60107
8 Phường Thắng Lợi 60108
9 Phường Trường Chinh 60109
10 Phường Duy Tân 60110
11 Phường Ngô Mây 60111
12 Phường Nguyễn Trãi 60112
13 Phường Trần Hưng Đạo 60113
14 Phường Lê Lợi 60114
15 Phường Thống Nhất 60115
16 Xã Đắk Rơ Wa 60116
17 Xã Đắk Blà 60117
18 Xã Đắk Cấm 60118
19 Xã Vinh Quang 60119
20 Xã Ngọk Bay 60120
21 Xã Kroong 60121
22 Xã Đăk Năng 60122
23 Xã Đoàn Kết 60123
24 Xã Ia Chim 60124
25 Xã Hòa Bình 60125
26 Xã Chư Hreng 60126
27 Bưu Cục Phát Kon Tum 60150
28 Bưu Cục Bến Xe 60151
29 Bưu Cục Duy Tân 60152
30 Bưu Cục Phan Đình Phùng 60153
31 Bưu Cục Trung Tín 60154
32 Bưu Cục Hoà Bình 60155
33 Bưu Cục HCC Kon Tum 60198
34 Bưu Cục Hệ 1 Kon Tum 60199

HUYỆN KON RẪY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kon Rẫy 60200
2 Huyện ủy 60201
3 Hội đồng nhân dân 60202
4 Ủy ban nhân dân 60203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60204
6 Thị trấn Đắk Rve 60206
7 Xã Đắk Kôi 60207
8 Xã Đắk Tơ Lung 60208
9 Xã Đắk Tờ Re 60209
10 Xã Đắk Ruồng 60210
11 Xã Tân Lập 60211
12 Xã Đắk Pne 60212
13 Bưu Cục Phát Kon Rẫy 60225
14 Bưu Cục Đắk Ruồng 60226

HUYỆN KON PLÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kon Plông 60250
2 Huyện ủy 60251
3 Hội đồng nhân dân 60252
4 Ủy ban nhân dân 60253
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60254
6 Xã Đắk Long 60256
7 Xã Hiếu 60257
8 Xã Phường Ê 60258
9 Xã Ngok Tem 60259
10 Xã Đắk Ring 60260
11 Xã Đắk Nên 60261
12 Xã Măng Bút 60262
13 Xã Đắk Tăng 60263
14 Xã Măng Cành 60264
15 Bưu Cục Phát Kon Plông 60275
16 Bưu Cục Măng Đen 60276

HUYỆN TU MƠ RÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tu Mơ Rông 60300
2 Huyện ủy 60301
3 Hội đồng nhân dân 60302
4 Ủy ban nhân dân 60303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60304
6 Xã Đắk Hà 60306
7 Xã Tu Mơ Rông 60307
8 Xã Ngọc Yêu 60308
9 Xã Văn Xuôi 60309
10 Xã Ngọc Lây 60310
11 Xã Măng Ri 60311
12 Xã Đắk Na 60312
13 Xã Đắk Sao 60313
14 Xã Tê Xăng 60314
15 Xã Đắk Rơ Ông 60315
16 Xã Đắk Tơ Kan 60316
17 Bưu Cục Phát Tu Mơ Rông 60350

HUYỆN ĐẮK GLEI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Glei 60400
2 Huyện ủy 60401
3 Hội đồng nhân dân 60402
4 Ủy ban nhân dân 60403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60404
6 Thị trấn Đắk Glei 60406
7 Xã Xốp 60407
8 Xã Ngọc Linh 60408
9 Xã Mường Hoong 60409
10 Xã Đắk Choong 60410
11 Xã Đắk Man 60411
12 Xã Đắk Plô 60412
13 Xã Đắk Nhoong 60413
14 Xã Đắk Pét 60414
15 Xã Đắk KRoong 60415
16 Xã Đắk Môn 60416
17 Xã Đắk Long 60417
18 Bưu Cục Phát Đắk Glei 60450

HUYỆN NGỌC HỒI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ngọc Hồi 60500
2 Huyện ủy 60501
3 Hội đồng nhân dân 60502
4 Ủy ban nhân dân 60503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60504
6 Thị trấn Plei Cần 60506
7 Xã Đắk Ang 60507
8 Xã Đắk Dục 60508
9 Xã Đắk Nông 60509
10 Xã Đắk Xú 60510
11 Xã Phường Y 60511
12 Xã Đắk Kan 60512
13 Xã Sa Loong 60513
14 Bưu Cục Phát Ngọc Hồi 60550

HUYỆN ĐẮK HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Hà 60600
2 Huyện ủy 60601
3 Hội đồng nhân dân 60602
4 Ủy ban nhân dân 60603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60604
6 Thị trấn Đắk Hà 60606
7 Xã Đăk Ngọk 60607
8 Xã Đắk PXi 60608
9 Xã Đắk Ui 60609
10 Xã Đăk Long 60610
11 Xã Đắk HRing 60611
12 Xã Đắk Mar 60612
13 Xã Hà Mòn 60613
14 Xã Đắk La 60614
15 Xã Ngok Wang 60615
16 Xã Ngok Réo 60616
17 Bưu Cục Phát Đắk Hà 60625

HUYỆN ĐẮK TÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Tô 60650
2 Huyện ủy 60651
3 Hội đồng nhân dân 60652
4 Ủy ban nhân dân 60653
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60654
6 Thị trấn Đắk Tô 60656
7 Xã Kon Đào 60657
8 Xã Văn Lem 60658
9 Xã Đắk Trăm 60659
10 Xã Đắk Rơ Nga 60660
11 Xã Ngọk Tụ 60661
12 Xã Tân Cảnh 60662
13 Xã Phường Kô 60663
14 Xã Diên Bình 60664
15 Bưu Cục Phát Đắk Tô 60675

HUYỆN SA THẦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sa Thầy 60700
2 Huyện ủy 60701
3 Hội đồng nhân dân 60702
4 Ủy ban nhân dân 60703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60704
6 Thị trấn Sa Thầy 60706
7 Xã Sa Nghĩa 60707
8 Xã Hơ Moong 60708
9 Xã Sa Nhơn 60709
10 Xã Rơ Kơi 60710
11 Xã Mô Rai 60711
12 Xã Sa Sơn 60712
13 Xã Ya Xiêr 60713
14 Xã Sa Bình 60714
15 Xã Ya ly 60715
16 Xã Ya Tăng 60716
17 Bưu Cục Phát Sa Thầy 60750
18 Bưu Cục Ia H’Drai 60751

HUYỆN IA H’DRAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ia H’Drai 60800
2 Huyện ủy 60801
3 Hội đồng nhân dân 60802
4 Ủy ban nhân dân 60803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60804
6 Xã Ia Tơi 60806
7 Xã Ia Dom 60807
8 Xã Ia Đal 60808
9 Bưu Cục Phát Ia H’Drai 60850

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Kon Tum, mã bưu điện tỉnh Kon Tum mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Kon Tum mà bạn cần.

Trường thpt Sóc Trăng

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-zipcode-kon-tum-moi-nhat-ma-buu-dien-kon-tum-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp