Mẫu biên bản xác nhận mộ liệt sĩ

0
73
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản xác nhận mộ liệt sĩ được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản xác nhận mộ liệt sĩ được ban hành kèm theo Thông tư 298/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành. Biên bản xác nhận mộ liệt sĩ là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép xác nhận mộ liệt sĩ được đơn vị tìm kiếm, quy tập được. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐƠN VỊ: ……………
……………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu biên bản xác nhận mộ liệt sĩ

……, ngày ….. tháng …. năm

BIÊN BẢN
Xác nhận mộ liệt sĩ

Hôm nay, vào hồi …. giờ ….. phút, tại ………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện đơn vị tìm kiếm: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Đại diện chính quyền địa phương: ……………………………………………………..…

3. Căn cứ thông tin về mộ liệt sĩ do:

Họ và tên (người cung cấp thông tin): ……………………………………………………..…

Trú quán: ………………………………………………………………………………………………

Đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được …. bộ hài cốt liệt sĩ.

Biên bản đã được thông qua, những người có mặt nhất trí nội dung trên là đúng và ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYN
ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

CHỈ HUY ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bien-ban-xac-nhan-mo-liet-si/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp