Mẫu đơn xin nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo

0
60
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu đơn xin nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo là mẫu đơn được lập ra dùng trong trường hợp cán bộ giáo viên đề nghị lên hiệu trưởng nhà trường xin tăng mức phụ cấp thâm niên. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu Đơn xin tăng phụ cấp thâm niên giáo viên tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——-

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÉT NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

Kính gửi: Hội đồng lương trường……………………….

Tôi tên là: ……………………………………………

Sinh ngày … tháng … năm …………

Quê quán: ……………………………………………

Thường trú tại: ………………………………………

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Quyết định số……../QĐ – LTR ngày……./…../20…..của Hiệu trưởng trường ………….. về việc xếp (nâng) mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi đã có đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng lương xem xét nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo, cụ thể như sau:

* Mức phụ cấp thâm niên hiện hưởng là …%, từ tháng …… năm 20….

* Nâng lên ……%; thời điểm hưởng và nâng mức phụ cấp tiếp theo tính từ tháng … năm 20…

Vậy tôi làm đơn này đề nghị hội đồng lương nhà trường xem xét nâng mức phụ cấp thâm niên cho tôi từ …%, lên …%. Thời điểm hưởng từ tháng ../20..

Tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày …. tháng ….. năm 20……
Người làm đơn

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-don-xin-nang-muc-phu-cap-tham-nien-nha-giao/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp