Mẫu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

0
72
Rate this post

Vào ngày 05/01/2015, Bộ Công An đã ban hành Thông tư 04/2015/TT-BCA về quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có kèm theo phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Đây là mẫu tờ khai Mẫu NA17 dùng để cho những người nước ngoài khai báo tạm trú tại các địa phương. Sau đây là mẫu tờ khai xin mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Tên cơ sở lưu trú:……………… (1)
Địa chỉ:………………………………
Điện thoại: …………………………..

Bạn đang xem: Mẫu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………ngày, ……tháng…… năm………

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:……………………………

STT Họ Tên Giới tính Sinh ngày, tháng, năm Quốc tịch Loại, số hộ chiếu (2) Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (3) Ngày, cửa khẩu nhập cảnh (4) Mục đích nhập cảnh Tạm trú (từ ngày đến ngày)
Nam Nữ

Xác nhận
(Của đơn vị tiếp nhận)

Đại diện cơ sở lưu trú
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng, hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

(2): Ghi rõ số, loại hộ chiếu (phổ thông, công vụ…);

(3): Nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi “Miễn thị thực”; nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp.

(4): Ghi ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất;

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-khai-bao-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp