Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông

0
59
Rate this post

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu

Hộ chiếu phổ thông là hộ chiếu quốc gia, là tài sản của nước CHXHCN Việt nam được cấp cho công dân có quốc tịch Việt nam. Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt nam và các nước và cũng được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân.

Tờ khai cấp hộ chiếu X01 là biểu mẫu bắt buộc nộp kèm các tài liệu khác trong bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi. Tờ khai xin cấp hộ chiếu X01 được sử dụng trong việc khai cấp hộ chiếu lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu.

Hiện nay việc đăng ký làm hộ chiếu rất đơn giản và nhanh chóng, hệ thống làm việc online giúp bạn đỡ phải đi lại nhiều lần. Nếu muốn tham khảo hình thức này bạn có thể vào đây và tiến hành theo các bước hướng dẫn để khai báo hộ chiếu online.

Biểu mẫu sau đây là Tờ khai đề nghị cấp, đổi lại hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 4x6cm
(1)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa) …………………………………………………………………… 2. Nam/Nữ

3. Sinh ngày ……tháng ….. năm………..Nơi sinh (tỉnh, TP)………………………………………..

4. Giấy CMND số ……………….. (2) Ngày cấp ……/……./…………Nơi cấp (tỉnh, TP)……………….

5. Dân tộc ………………… 6. Tôn giáo…………………………….7. Số điện thoại………….

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)………………………………………………………

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)…………………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp……………………………..11. Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có)…………………

12. Cha: họ và tên………………………………………………………………………..sinh ngày……./…../…………

Mẹ: họ và tên……………………………………………………………………………….sinh ngày……./…../…………

Vợ/chồng: họ và tên………………………………………………………………………sinh ngày……./…../………..

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số………………………….cấp ngày ……/…../………..

14. Nội dung đề nghị:(3) …………………………..

15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa).. ………………………………………………………….Nam Nữ…………….

Sinh ngày…….tháng…….năm………… Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên

Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn (4)
hoặc Thủ trưởng cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại …………. ngày …… tháng ….. năm……..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chú thích:
(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.
(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.
(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-to-khai-de-nghi-cap-doi-ho-chieu-pho-thong/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp