Mẫu Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính)

0
89
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Trích lục đăng ký giám hộ được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu Trích lục đăng ký giám hộ là mẫu bản trích lục được lập ra để ghi chép về việc trích lục đăng ký giám hộ. Mẫu trích lục nêu rõ thông tin của người giám hộ, người được giám hộ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

…………..…………(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Mẫu Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính)

Số:(2)………/TLGH

………., ngày…tháng…năm…

TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:………………………………Dân tộc:……………………………………….. Quốc tịch:…………………..

Giấy tờ tùy thân:…………………………………………………………………………………………………………. (3)

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………..

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:………………………………Dân tộc:………………………………………………. Quốc tịch:………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:…………………………………………………………………………………………..(3)

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………..

Việc giám hộ có hiệu lực kể từ ngày cấp Trích lục./.

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá

UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký giám hộ.

(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-trich-luc-dang-ky-giam-ho-ban-chinh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp