Viết một đoạn văn khoảng năm câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ (20 Mẫu)

0
120
Rate this post

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân là câu hỏi số 3 trang SGK Tiếng Việt lớp 5. Nếu các em chưa có ý tưởng để viết đoạn văn ngắn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân thì hãy tham khảo 20 bài mẫu dưới đây do chính tay biên soạn và tổng hợp nhé. Hy vọng sẽ giúp các em có nhiều ý tưởng mới để hoàn thiện tốt bài tập của mình.

Đề bài: Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân
Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân

Để viết được đoạn văn hay thì điều đầu tiên các em phải xác định đoạn văn mình viết nên bao gồm những gì?

Yêu cầu về hình thức: Đoạn văn ngắn khoảng 5 câu.

Yêu cầu về nội dung: Trình bày suy nghĩ của em về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân.

Vậy tham khảo những đoạn văn ngắn dưới đây về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân do thực hiện nhé.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 1

Đất nước ta tự hào với bốn ngàn năm lịch sử, là bốn ngàn năm không ngừng đấu tranh để dựng xây và bảo vệ bờ cõi, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Từ thời các vua Hùng dựng nước cho đến nay, nước Việt ta vẫn giữ vững và giờ đã “sánh vai với các cường quốc năm châu” là nhờ biết bao máu xương cha ông xây đắp. Công lao đó thật quý giá, lớn lao với lớp lớp con cháu sau này. Tiếp nối truyền thống ấy, ngay bây giờ, tất cả công dân Việt và đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta cần biết trân trọng, biết ơn và nhận thức được trọng trách, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mình. Noi theo thế hệ cha ông, vâng lời Bác Hồ dặn, thế hệ trẻ chúng ta quyết tâm dốc sức học tập để phát triển xây dựng tương lai mới sau này.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 2

Từ thuở xa xưa, các Vua Hùng đã có công gây dựng đất nước. Qua bao thời kỳ chiến tranh gian khổ, chúng ta đã giành được độc lập tự do, bảo toàn lãnh thổ. Chính vì vậy Bác Hồ đã dạy “Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Là một công dân Việt Nam, mỗi người dân chúng ta phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Chúng em những người học sinh xin hứa sẽ thực hiện tốt lời dạy của Bác, ra sức học tập để trở thành người công dân có ích.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 3

Bác Hồ từng nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước”, lời dạy của Bác đến hôm nay và mai sau vẫn mang giá trị. Mỗi công dân của đất Việt phải hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc dựng xây và phát triển đất nước. Phải ý thức và cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và có lý tưởng trong cuộc sống. Mỗi người phải biết đặt lợi ích của cộng đồng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, phải biết chung tay đoàn kết để góp sức dựng xây nước nhà, quê hương mình ngày một giàu đẹp, văn minh.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 4

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta.”, và cũng nhờ vậy mà chúng ta đã giành được độc lập tự do, giành được chủ quyền của lãnh thổ mà tổ tiên ta từ ngàn đời gầy dựng. Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng, mỗi người dân phải hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn của chính bản thân mình. Và thế hệ trẻ chúng em càng phải ra sức thực hiện lời dạy của Bác, ra sức học tập để sau này trở thành những người có ích cho Tổ quốc.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 5

Trên dải đất hình chữ S, cha ông ta đã phải vất vả, khó khăn mới có thể giành được độc lập như ngày hôm nay. Bác Hồ đã có nói “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác cho rằng việc bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ Tổ Quốc là vô cùng quan trọng. Mà việc làm đầu tiên mà chúng ta cần làm là học tập, xây dựng đất nước để ” sánh ngang với các cường quốc năm châu”.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 6

Bác Hồ từng nói: “Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, lời dạy của Bác đến hôm nay và mai sau vẫn luôn là lời nhắc cho thế hệ trẻ chúng ta. Là một công dân của đất Việt, ta phải hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc dựng xây và phát triển đất nước. Phải ý thức và cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và có lý tưởng trong cuộc sống. Mỗi người phải biết đặt lợi ích của cộng đồng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, phải biết chung tay đoàn kết để góp sức dựng xây nước nhà, quê hương mình ngày một giàu đẹp, văn minh.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 7

Tổ quốc là nơi ta sinh ra và lớn lên. Tổ quốc cũng là cơ đồ do tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta dày công vun đắp từ bao đời nay. Mỗi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ non sông, vùng trời thuộc về chúng ta. Như Bác Hồ đã từng nói: “Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, “Giữ lấy nước” nhất định là việc mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác, làm thế nào cho xứng đáng với Tổ tiên, với các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 8

Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm. Rất nhiều anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ lãnh thổ của đất nước, mang lại nền độc lập, tự chủ cho dân tộc. Vì vậy, thế hệ chúng ta được hưởng hòa bình hôm nay cảm thấy vô cùng biết ơn các thế hệ cha ông. Chúng ta cần phải nhận thức được nghĩa vụ của mình là phải giữ lấy nước và xây dựng đất nước.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 9

Dân tộc ta, cha ông ta đã đổ không biết bao nhiêu xương máu để bảo vệ và giữ vực nền độc lập cho Tổ quốc hôm nay. Bác Hồ đã từng nói “Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Qua đó ta càng hiểu rõ hơn được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân để bảo vệ Tổ Quốc tươi đẹp này. Việc bản thân có thể làm tốt nhất hiện tại chính là học tập thật tốt, chăm chỉ, nghe lời cha mẹ ông bà. Tiếp đó là yêu quê hương, yêu tổ quốc. Lớn lên trở thành một người con có ích cho đất nước, để đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 10

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước từ ngàn đời. Các vua Hùng dựng nên đất nước, ông cha đấu tranh để bảo vệ nước nhà. Ngày nay, phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt là mỗi thế hệ trẻ, những mầm non tương lai phải gắng sức học tập, rèn luyện cả về thể chất và trí tuệ để góp phần mình vào dựng xây, phát triển quốc gia, dân tộc. Đưa đất nước sánh vai với bạn bè năm châu.

Viết một đoạn văn khoảng năm câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ
Viết một đoạn văn khoảng năm câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 11

Dân tộc ta, cha ông ta đã đổ khôn biết bao nhiêu xướng máu để giành được độc lập như ngày hôm nay. Bác Hồ đã từng nói ” Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Qua câu nói chúng ta thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân để bả vệ Tổ Quốc tươi đẹp này. Việc trước tiên đó chính là học tập thật tốt, chăm chỉ, nghe lời cha mẹ ông bà. Tiếp đó là yêu quê hương, yêu tổ quốc. Lớn lên trở thành một người con có ích cho đất nước, để đưa đất nước ” sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 12

Từ ngàn xưa đến nay, dân tộc ta đã có một tấm lòng yêu nước nồng nàn. Từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu dũng cảm ngồi trên bành voi xông pha chiến trận, đến những thiếu niên như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, hạ quyết tâm dấy binh dẹp giặc. Và biết bao cha ông đã anh dũng hy sinh chống ngoại xâm để giữ gìn bờ cõi nước nhà. Vì thế, để xứng đáng với truyền thống ông cha, mỗi một người dân Việt Nam phải có ý thức và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Câu nói của Bác Hồ “Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” như lời nhắn nhủ gửi đến toàn thể người con đất Việt. Và là một người học sinh, em xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, nghe lời cha mẹ ông bà, sau này lớn lên, em sẽ cố gắng ra sức vì cộng đồng, xã hội.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 13

Dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn. Nhờ tinh thần yêu nước ấy, chúng ta đã giành được độc lập tự do, giành được chủ quyền của lãnh thổ mà tổ tiên ta từ ngàn đời gây dựng. Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng, mỗi người dân phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Ngày nay, thế hệ trẻ chúng em ra sức thực hiện lời dạy của Bác, ra sức học tập để sau này trở thành những người có ích cho Tổ quốc.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 14

Ngàn đời sau chúng ta vẫn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về nghĩa vụ “cùng nhau giữ lấy nước”. Bởi vì, có thực hiện được lời dạy đó, chúng ta mới không phụ công dựng nước của các vua Hùng. Tuổi nhỏ chúng em phải cố gắng học hành, có nhiều kiến thức, thành người tài giỏi đi xây dựng tổ quốc giàu đẹp. Chúng em luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng để chống mọi sự phá hoại của kẻ thù. Chúng em tham gia tùy theo sức của mình để cùng cha anh xây dựng đất nước phồn vinh.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 15

Những năm tháng chiến tranh, bao thế hệ cha anh đã hy sinh thân mình để giành lấy hòa bình cho Tổ Quốc. Gương sáng của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Tuấn, chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp….vẫn mãi còn đó cho bao thế hệ gìn giữ và noi theo. Ngày nay, đất nước hoà bình, nơi nơi được ấm êm, mỗi công dân phải góp công, góp sức để đưa đất nước đi lên, xây dựng Tổ quốc giàu mạnh để xứng đáng với những hy sinh của cha ông. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi người phải cố gắng học tập, làm việc, phát triển và hoàn thiện bản thân. Mỗi công dân dù ở nơi đâu hay làm bất cứ công việc gì đều có trách nhiệm góp sức mình vào dựng xây đất nước, đưa Tổ quốc “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 16

Dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, thì cái tên Hồ Chí Minh vẫn khắc sâu trong lòng người dân. Những cuộc cách mạng nhiều thế kỉ trước, các chú bộ đội đã hi sinh thân mình để mang lại hạnh phúc cho người dân. Đánh đổi luôn cả mạng sống chỉ để sau này, con cháu đời sau không phải chịu cảnh khổ. Không sợ gì cả,luôn luôn đi đến ánh sáng để có thể cứu dân, nước khỏi cảnh khổ sở và hiểm nghèo. Lòng dũng cảm là lý trí để chúng ta vươn lên, không bao giờ lùi bước, đó mới là một người bộ đội dũng cảm.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 17

Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn. Chính vì vậy, mỗi khi đất nước lâm nguy, cả dân tộc già trẻ, gái trai đều đứng lên, bất khuất và anh dũng chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi, giành lấy độc lập cho nước nhà. Vì thế mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay, những mầm non tương lai phải ra sức học tập, rèn luyện cả về thể chất và trí tuệ để góp sức mình dựng xây, phát triển đất nước, đưa đất nước sánh vai với bạn bè năm châu.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 18

Dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, những lời dặn của Hồ Chí Minh vẫn khắc sâu trong lòng mỗi người dân Việt. Ta chỉ được nghe và học qua từng trang giấy về những cuộc cách mạng nhiều thế kỉ trước, để biết được các bậc cha ông đã hi sinh thân mình như thế nào để mang lại hạnh phúc cho người dân. Họ sẵn sàng đánh đổi luôn cả mạng sống chỉ để giữ vững bờ cõi non sông của đất nước, để sau này, con cháu chẳng phải chịu cảnh lầm than. Vậy là người công dân trong xã hội dân chủ, độc lập, bạn đã bảo vệ được gì cho tổ quốc chưa? Bạn chẳng nhỏ bé đâu, chỉ cần mỗi chúng ta hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mình, học tập thật tốt để sau này có thể ra sức vì xã hội, “hãy cùng nhau giữ lấy nước” như những gì Bác dạy.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 19

Đất nước ta tự hào với bốn ngàn năm lịch sử, là bốn ngàn năm không ngừng đấu tranh để dựng xây và bảo vệ từng tất đất tổ tiên. Được khởi nguồn từ thời đại của các vua Hùng, nước Việt ta ngày càng được mở mang, bền vững chính nhờ biết bao máu xương cha ông xây đắp. Công lao của những vị anh hùng ấy thật quý giá, lớn lao với lớp lớp con cháu sau này. Tiếp nối truyền thống ấy, ngay từ thế hệ măng non chúng ta cần biết trân trọng, biết ơn và nhận thức được trọng trách bảo vệ, giữ vững nước nhà ngày sau. Noi theo thế hệ cha ông, vâng lời Bác Hồ dặn, thế hệ trẻ chúng ta quyết tâm dốc sức để xứng đáng là tương lai bền vững của quê hương đất nước sau này.

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân – Mẫu 20

Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Từ thưở xa xưa, các Vua Hùng đã có công gây dựng đất nước. Qua bao thời kỳ chiến tranh gian khổ, chúng ta đã giành được độc lập tự do, bảo toàn lãnh thổ. Chính vì vậy Bác Hồ đã dạy “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước”. Là một công dân Việt Nam, mỗi người dân chúng ta phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Chúng em những người học sinh xin hứa sẽ thực hiện tốt lời dạy của Bác, ra sức học tập để trở thành người công dân có ích.

*************

Trên đây là 20 bài mẫu hay nhất do thầy cô biên soạn, hy vọng sẽ giúp các em làm tốt bài tập với đề bài Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân. Chúc các em luôn đạt điểm cao nhé.

 

 Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/viet-mot-doan-van-khoang-nam-cau-ve-nghia-vu-bao-ve-to-quoc-cua-moi-cong-dan/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp