Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 SGK Toán 4

0
57
Rate this post

Giải bài tập trang 4, 5 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính nhẩm…

Bài 1 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 4

Tính nhẩm:

7000 + 2000                              16000 : 2           

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 SGK Toán 4

9000 – 3000                               8000 x 3

8000 : 2                                    11000 x 3

3000 x 2                                    49000 : 7

Hướng dẫn giải:

Học sinh có thể nhẩm như sau:

7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn

Và ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000

Nhẩm tương tự ta được kết quả như sau:

7000 + 2000 = 9000                              16000 : 2   = 8000        

9000 – 3000 = 6000                               8000 x 3    = 24000

8000 : 2     = 4000                               11000 x 3    = 33000

3000 x 2      = 6000                             49000 : 7     = 7000


Bài 2 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 4

Đặt tỉnh rồi tính:

a) 4637 + 8245                            b) 5916 + 2358

   7035 – 2316                                 6471 – 518

   325 x 3                                       4162 x 4

   25968 : 3                                    18418 : 4

Hướng dẫn giải:

a)                             

b)                              


Bài 3, 4 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 4

Bài 3:

4327….3742                          28 676…28 676

5870…5890                           97 321… 97 400

65 300..9530                         100 000…99 999

Hướng dẫn giải:

4327 > 3742                          28 676 = 28 676

5870

65 300 > 9530                         100 000 > 99 999

Bài 4 

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

             65 371;         75 631;      56 731;    67 351

b) Viêt các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

           82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

Hướng dẫn giải:

a) các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

  56 731;  65 371;  67 351; 75 631.

b) các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.


Bài 5 Tiết 2 trang 5 sgk Toán 4

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

 a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

a) 2500 x 5 = 12500 (đồng)

Vậy bác Lan mua bát hết 12500 đồng

6400 x 2 = 12800 (đồng)

Vậy bác Lan mua đường hết 12800 đồng

35000 x 2 = 70000 (đồng)

Vậy bác Lan mua thịt hết 70000 đồng

b) Ta có: 12500 + 12800 + 70000 = 95300 (đồng)

Vậy bác Lan mua tất cả hết 95300 đồng

c) Ta có: 100 000 – 95300 = 4700 (đồng)

Vậy bác Lan còn lại 4700 đồng

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-4-5-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp