Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán 4

0
57
Rate this post

Giải bài tập trang 66, 67 bài nhân một số với một tổng SGK Toán 4. Câu 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)…

Bài 1, bài 2 Tiết 56 trang 66 sgk Toán 4

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)

a

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán 4

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

 

 

6

2

3

 

 

 Bài 2 

a) Tính bằng hai cách:

36 x ( 7 + 3);                                           207 x (2 +6)

b)  Tính bằng hai cách (theo mẫu)

5 x 38 + 5 x 62;               135 x 8 + 135 x 2

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

3 x (4 +5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 +3) = 30

6 x 2 + 6 x 3 = 30

 Bài 2

a) 36 x ( 7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 +6) =?

Cách 1: 207 x (2 +6) = 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 +6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 +62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 1350
Bài 3, bài 4 Tiết 56 trang 67 sgk Toán 4

Bài 3. Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4  và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài 4. Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo  mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

                     = 36 x 10 + 36 x 1

                     = 360 + 36 = 396

a) 26 x 11                                         b) 213 x 11

   35 x 101                                        123 x 101

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Ta có:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay

(3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau.

Bài 4

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1) = 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

    35 x 101  = 35 x (100 + 1) = 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 3535

    b) 213 x 11 = 213 x (10 +1) = 213 x 100 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

       123 x 101 = 123 x (100 + 1) = 123 x 100 + 123 x 1 = 12300 + 123 = 12423

TrườngGiải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-66-67-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp